Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

A Csoport által folytatott kutatásoknak két nagy tartalmi területe van. Az egyiket a felsőoktatás-kutatások alkotják, különös tekintettel a tanulás és tanítás, valamint a szervezeti-vezetési folyamatok területére. A másik terület az oktatási ágazati innovációs rendszer folyamatainak kutatása, beleértve ebbe mind a mikro-, mind a makro-szintű folyamatokat. A Csoport egyszerre foglalkozik a felsőoktatás és az oktatási innováció elméletével, és egyszerre tekinti magát kompetensnek a felsőoktatás-kutatás (higher education research, higher education studies) és az oktatási innovációk kutatása (innovation research in education) területén.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Halász Gábor kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3857
Szoba: 404
E-mail: halasz.gabor@ppk.elte.hu

Tagok

Akhmedova Aisel kutatócsoport tag, hallgató
Almási Annamária kutatócsoport tag, PhD hallgató
Horváth László kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: horvath.laszlo@ppk.elte.hu
Kálmán Orsolya kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: kalman.orsolya@ppk.elte.hu
Kardos Dorottya kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kozma Borbála Gabriella kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Wijayanti Anita kutatócsoport tag, hallgató
Pálvölgyi Lajos külső tag