Környezetpszichológia Kutatócsoport

A Környezetpszichológia Kutatócsoport  az épített / természeti / virtuális térben zajló ember-környezet kölcsönkapcsolatot (tranzakciót) vizsgálja inter- és transzdiszciplináris módon, kvantitatív és kvalitatív módszerekkel egyaránt. A Kutatócsoport fontos feladatának tekinti a környezetpszichológiai módszertani kutatásokat is. A Környezetpszichológia Kutatócsoport 2020. július 28-ig a Pszichológiai Intézetben működött, 2020. július 29-től az Ember-Környezet Tranzakció Intézetbe kerül át és ott folytatja működését, megújult tagsággal.


Vezetés

Dúll Andrea kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3805
Szoba: 423
E-mail: dull.andrea@ppk.elte.hu

Tagok

Berze Iván Zsolt kutatócsoport tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3897
Szoba: 422
E-mail: berze.ivan.zsolt@ppk.elte.hu
Dobai Attila Marcelián kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3897
Szoba: 422
E-mail: dobai.attila@ppk.elte.hu
Lippai Edit kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3897
Szoba: 422
E-mail: lippai.edit@ppk.elte.hu
Tóth-Varga Violetta kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3897
Szoba: 422
E-mail: toth-varga.violetta@ppk.elte.hu