Tanulmányi ügyek - Elérhetőségek

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatal (PPK TH)
ELTE Faculty of Education and Psychology Student Affairs and Registrar’s Office

A PPK TH látja el a PPK képzéseivel kapcsolatos valamennyi felvételi és tanulmányi adminisztrációs, szervezési és nyilvántartási feladatot, beleértve a doktori képzéseket és a szakirányú továbbképzéseket is; valamint a 2016. előtt megkezdett, Ftv- szerinti (ún. bolognai) tanári mesterszakos képzés gyakorlat- és záróvizsga-szervezésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a doktori fokozatszerzési és a habilitációs eljárások szervezési és adminisztratív feladatait.

A Tanulmányi Iroda feladatai közé tartoznak a kar oktatási tevékenységéhez kapcsolódó, valamennyi hallgatói csoportot érintő (alap-, mester-, doktori és szakirányú továbbképzés) nyilvántartási, hallgatói ügyintézési feladatok.

Az Oktatásszervezési Iroda a felvételihez (alapképzések, mesterképzések, szakirányú továbbképzések, doktori képzések), a doktori fokozatszerzési és a habilitációs eljárásokhoz, valamint a szakirányú továbbképzésekhez kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat látja el.

A személyes ügyintézés, ügyfélfogadás a Kazinczy utcai épület I. emelet 115-ös irodában zajlik.

Ügytípusok és elérhetőségek

általános tanulmányi ügyek


e-mail: ppkto@ppk.elte.hu, telefon: (+36-1) 461-4500/3485
ügyfélfogadási idő:
                     hétfő: 8:30–16:00
                     kedd: 12:00–16:00
                     szerda: 8:30–16:00
                     csütörtök:8:30–16:00
                     péntek: 8:30–16:00

FIGYELEM! 2019. október 21-től az ügyfélfogadási idő az alábbiakra módosult:

                     hétfő: 8:30–16:00
                     kedd: ZÁRVA
                     szerda: 8:30–16:00
                     csütörtök: ZÁRVA
                     péntek: 8:30–16:00

A módosítás közzétve: 2019.10.11.

Az ügyfélfogadás esetleges módosulásait a Tanulmányi Ügyek menüpont hírfolyamában tesszük közzé.
A vizsgaidőszakban csak ügyeleti rendben tartunk nyitva, ezért kérjük, figyeljék a változásokat.

munkatársak

felvételi ügyek

 

alap- és mesterképzések felvételi ügyei
e-mail: felvinfo@ppk.elte.hu, telefon: (+36-1) 461-4575
munkatársak

 

doktori felvételi ügyek
e-mail: phd.felveteli@ppk.elte.hu, telefon: (+36-1) 461-4500/3883
ügyfélfogadási idő:
                     hétfő: 13.00–16.00
                     kedd: 13.00–16.00
                     szerda: 9.00–12.00, 13.00–16.00
                     csütörtök: 9.00–12.00
                     péntek: nincs  

FIGYELEM! 2019. október 21-től az ügyfélfogadási idő az alábbiakra módosult:

                     hétfő: 12:30–16:00
                     kedd: ZÁRVA
                     szerda: 8:30–16:00
                     csütörtök: ZÁRVA
                     péntek: 8:30–12:30

A módosítás közzétve: 2019.10.11.

munkatársak

 

szakirányú továbbképzések felvételi ügyei
e-mail: szakiranyu@ppk.elte.hu, telefon: (36-1) 461-4500/3476
ügyfélfogadási idő:
                     hétfő: 14.30–16.00
                     kedd: nincs
                     szerda: 14.30–16.00
                     csütörtök: nincs
                     péntek: 8.30–14.00
munkatársak

fokozatszerzési ügyek

 

e-mail: doktori.fokozat@ppk.elte.hu, telefon: (36-1) 461-4539; (36-1) 461-4500/3873, 461-4500/3883;
ügyfélfogadási idő:
                     hétfő: 13.00–16.00
                     kedd: 13.00–16.00
                     szerda: 9.00–12.00, 13.00–16.00
                     csütörtök: 9.00–12.00
                     péntek: nincs  

FIGYELEM! 2019. október 21-től az ügyfélfogadási idő az alábbiakra fog módosult:

                     hétfő: 12:30–16:00
                     kedd: ZÁRVA
                     szerda: 8:30–16:00
                     csütörtök: ZÁRVA
                     péntek: 8:30–12:30

A módosítás közzétve: 2019.10.11.

munkatársak

pedagógus-továbbképzések órarendi ügyei

A feladatkör 2019. november 20-ától átkerült a Neveléstudományi Intézethez.
ügyintéző: Szilágyiné Pusztai Júlia
e-mail: pusztai.julia@ppk.elte.hu, telefon: (36-1) 461-4500/3845

az Ftv. szerinti (ún. bolognai), 2016. előtt megkezdett tanári mesterképzés ügyei

 

tanári mesterszakos záróvizsga szervezése, tanári mesterszak gyakorlatszervezése
e-mail:  tanarkepzes@ppk.elte.hu; telefon: (36-1) 461-4500/3832

 

 

2018.12.12.