Tanári mesterszak gyakorlatok

Tanulmányi ügyek - Tanárképzés (tanári mesterszak) - Tanári mesterszak gyakorlatok

Az iskolai gyakorlatok célja a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés, valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában. A tanári mesterképzési szak képzési rendszere a képességek és kompetenciák fokozatos fejlesztésére törekszik, melynek érdekében az egymást követő félévek egyre több, illetve egyre komplexebb szakmai gyakorlati feladatot tartalmaznak. A gyakorlatok az egyszerűbb helyzetek megismeréséből, a hallgató korábbi tapasztalatainak értelmezéséből indulnak, ezt követik a bonyolultabb helyzetek értelmezései, majd a konkrét tanári tevékenységek kipróbálása. A tapasztalatszerzés folyamatát mindvégig szemináriumi megbeszélések kísérik, még akkor is, amikor a féléves, összefüggő egyéni szakmai gyakorlat keretében a tapasztalatszerzés terepe döntően már egy konkrét iskola. A gyakorlatok során a hallgató a saját gyakorlati fejlődését dokumentáló portfóliót készít, mely a szakdolgozatnak és a tanári záróvizsgának is a része.

A tanítási gyakorlatok két fő típusa: a szaktárgyi tanítási gyakorlat („rövid gyakorlat”, a szakterületi modul mintatantervében TANM-...-900 és egyéb kódokon), és az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat („hosszú gyakorlat”, a gyakorlati modul tantervében TANM-GYAK-800, -801, -802, -900 – a mintatanterv szerinti kódon).

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

A szaktárgyi tanítási gyakorlat szervezését (a gyakorlóhelyre történő beosztást) az Oktatásszervezési Iroda végzi. A szaktárgyi tanítási gyakorlatot az ELTE három gyakorlóiskolájának egyikében kell teljesíteni, amennyiben a gyakorlóiskolák kapacitása ezt lehetővé teszi. A speciális pedagógiai modulok esetében a gyakorlóhellyel kapcsolatos egyedi kéréseket a modulfelelősök jóváhagyásával fogadja el az Oktatásszervezési Iroda.

A szaktárgyi tanítási gyakorlat kurzusainak meghirdetésében és az érdemjegyek Neptunban történő rögzítésében a szakterületi modulfelelős illetékes.

Tájékoztató a szaktárgyi tanítási gyakorlatról

Gyakorlóiskolák

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, cím: 1053 Budapest Papnövelde u. 4-6, honlap: www.apaczai.elte.hu

ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, cím: 1146 Budapest Cházár András u. 10., honlap: www.radnoti.hu

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, cím: 1088 Budapest Trefort u. 8., honlap: www.trefort.elte.hu


Összefüggő egyéni szakmai gyakorlat

Az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat szervezését (a gyakorlóhelyre történő beosztást) az Oktatásszervezési Iroda végzi. A gyakorlatot az ELTE partneriskoláiban lehet teljesíteni. A speciális pedagógiai modulok esetében a gyakorlóhellyel kapcsolatos kéréseket a modulfelelősök jóváhagyásával fogadja el az Oktatásszervezési Iroda. Egyedi esetekben lehetőség van a gyakorlat saját munkahelyen, vidéken, illetve külföldön történő teljesítésére, ennek speciális feltételeiről az Oktatásszervezési Iroda munkatársa nyújt felvilágosítást.

A 30 kredites gyakorlati modullal rendelkező hallgatók esetében az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatnak erős előfeltétele a tanári mesterképzés minden követelményének (kivéve a tanításkísérő szemináriumok, a szakdolgozat, a záróvizsga és a nyelvvizsga) teljesítése. Az előfeltételek teljesítéséről az alapkari tanulmányi hivatalok tájékoztatják az Oktatásszervezési Irodát, őszi félév esetében júliusban, tavaszi félév esetén februárban. Amennyiben egy hallgató úgy kezdi meg tavaszi félévben a közoktatási félév elején az egyéni szakmai gyakorlatát, hogy a szükséges előfeltételeket nem teljesítette, a januárban megkezdett gyakorlatot februárban meg kell szakítani.

Az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot kurzusként is fel kell venni a szaktárgyi tanításkísérő szemináriumokkal és a pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szemináriummal együtt, mivel ezen kurzusok egymás gyenge előfeltételei. A kurzuskódokról a gyakorlati modul tantervéből tud tájékozódni. Probléma esetén kurzusfelvételi kérdésekben alapkari tanulmányi előadója tud segítségére lenni.

A Neptunban az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodája hirdeti meg az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat kurzusait és a beérkező teljesítési dokumentumok alapján rögzíti az érdemjegyet.

Tájékoztató az egyéni szakmai gyakorlatról
A gyakorlat teljesítésének igazolása
Segítség az igazolólapok kitöltéséhez
A fogadó iskolával, mentorral szemben támasztott elvárások


Jelentkezés a tanárképzés gyakorlataira

A gyakorlatokra a megelőző tanév tavaszán kell jelentkezni a Neptunban az alábbiakban leírt módon, függetlenül attól, hogy éppen aktív vagy passzív a hallgatói jogviszonya. Egy adott tanév mindkét félévében végzendő gyakorlatra a megelőző tanév tavaszán lehet jelentkezni, mivel az egyetemi féléves rendben a közoktatási tanéves rendszerhez kell igazodni. A jelentkezéstől függetlenül az aktuális félévben a Neptunban is föl kell venni a gyakorlatot a kurzusfelvételi időszakban, enélkül – mint bármely kurzus – érvényesen nem teljesíthető. Minden gyakorlat a PPK Tanulmányi Hivatalának szervezésében, vagy közreműködésével zajlik, így a hallgató által "megszervezett" gyakorlat nem érvényes.

A jelentkezés módja

A gyakorlatokra a Neptunban, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, kérvény (jelentkezési lap) leadásával lehet jelentkezni. Kérvényeket leadni az Ügyintézés > Kérvények menüpontban lehet a Kitöltendő kérvények fülön (ugyanott, ahol a félév eleji regisztráció is elvégezhető). Minden hallgató csak a saját képzéséhez tartozó gyakorlat(ok) jelentkezési lapját éri el a Neptunban. A jelentkezési lap a nevére kattintva nyitható meg. A jelentkezési lapon a személyes adatait a rendszer a benne tároltakkal tölti fel, Önnek a gyakorlatra vonatkozó adatokat kell értelemszerűen és pontosan kitöltenie. (Ha ezek közül véletlenül hibás valami, különösen az elérhetőségei, akkor a Saját adatok menüpont alatt javíthatja.) A véglegesített  jelentkezési lap a Leadott kérvények fülön tekinthető meg időkorlát nélkül, az ott elérhető pdf nyomtatható, saját részre elmenthető. A leadott kérvények státusza szintén itt tekinthető meg. Leadás után az „Ügyintézés alatt” státusz jelenik meg automatikusan, mely a jelentkezés befogadása után „Elfogadva” státuszra fog változni.

A 2022/23-as tanév gyakorlataira történő jelentkezés időszaka: 2022. április 130.

FIGYELEM!

  • A jelentkezési lap a Neptunban csak az érvényességi időszakon belül adható le, az érvényességi idő vége után a kérvény adatlapja kitöltésre nem lesz többé elérhető. A határidő után csak a Tanulmányi Bizottság engedélyével, külön szolgáltatási díj (3500 Ft) befizetése mellett lehet jelentkezni gyakorlatra.
  • A jelentkezési lap kitöltését nem lehet felfüggeszteni, tehát a megnyitás után két opció választható: (1) a kitöltés után az alján található „Kérvény leadása” gomb segítségével véglegesíthető, illetve (2) ha a kérvényt mégsem szeretné leadni, a „Vissza” gombbal a felvitt adatokat törölheti.
  • A leadott kérvény a későbbiekben a felületen nem módosítható.
  • A 2 féléves képzésben részt vevő hallgatóknak abban az esetben nem kell jelentkezniük a Neptunban, ha tanulmányaikat mintatantervük szerint, félév kihagyása nélkül végzik, hiszen a megelőző tanévben nekik még nincs is hallgatói jogviszonyuk az egyetemmel. Ha kihagyás vagy más ok miatt valamelyik gyakorlatuk átcsúszik a következő tanévre, akkor erre másokhoz hasonlóan jelentkezniük kell a Neptunban.
  • A „Nyilatkozatok” között megjelenő, a gyakorlatról szóló tájékoztatóhoz vezető linket külön ablakban célszerű megnyitni (a feliraton állva jobb klikk az egérrel, majd „Megnyitás új lapon” vagy „Megnyitás új ablakban”), ellenkező esetben az aktív ablakot használva a korábban bevitt adatok elvesznek.
  • A leadott jelentkezési lap státuszának "Elfogadva" megjelölése mindössze a jelentkezési lap beérkeztének visszaigazolásául szolgál, tehát nem jelenti azt, hogy az egyetem a benne kért összes kívánságát bizonyosan teljesíteni fogja.
  • A jelentkezési lapon feltüntetett gyakorlóhelyre vonatkozó kéréseket a Tanulmányi Hivatal igyekszik figyelembe venni, ám ezek teljesítése egyéb szervezési okokból nem minden esetben lehetséges. Amennyiben a jelentkezési lapon nem adott meg a helyszínre vonatkozóan kérést, úgy a beosztásról szóló kiértesítés után módosításra vonatkozó kívánságot (pl. a gyakorlóhely távolsága miatt) már nem tudunk figyelembe venni.
  • A jelentkezés szabályos visszavonására őszi félévben július 15-ig, tavaszi félévben december 15-ig van lehetőség, melyet a tanarkepzes@ppk.elte.hu e-mail címen kell jelezni. Amennyiben e határidő után lépne vissza a gyakorlat teljesítésétől, adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen 3500 Ft-os díj fizetendő.

2018.09.13.