Szakirányú továbbképzések tanulmányi ügyei

Tanulmányi ügyek - Tájékoztatók - Szakirányú továbbképzések tanulmányi ügyei


A Neveléstudományi Intézet szakirányú továbbképzéseiről egységesen a https://nevtud.ppk.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzes.t.13755?m=4607 oldalon található tájékoztatás.

A Pszichológiai Intézet szakirányú továbbképzéseinek egyes információi

Sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzési szak

Tájékoztató az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán a sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzési szakon való tanulmányi lehetőségről

Beiratkozási tájékoztató a sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzési szakra felvételt nyert hallgatóknak

Beiratkozáskor aláírandó dokumentumok

A szak mintatanterve itt érhető el. (A mintatantervben az SPPS-124L Tanácsadás a sportban c. tárgy ajánlott féléveként tévesen szerepelt a 2. félév, ezt 2022. február 10-én javítottuk a 3. félévre.)

Önismeret igazolása

A 2021. évben a TE-n végzett hallgatóknak a záróvizsgára bocsátás feltételeként előírt 100 óra önismereti és/vagy módszerspecifikus képzés teljesítést a Tesnevelési Egyetem (MTSE) - korábban elhangzott ígéretének megfelelően - a megelőző tanulmányai alapján igazolta. Az érintett hallgatóknak ezzel kapcsolatban tennivalójuk nincs, az elfogadásról a Neptunban hivatalos bejegyzés készül.

ELTE-órarend a 2021/2022-es tanév II. (tavaszi) félévére
(A TE órarendjéről a TE ad tájékoztatást.)

Szakdolgozat

A szakdolgozat követelményei a sportpszichológiai szakpszichológia szakirányú továbbképzésben az egy féléves képzésben részt vevő hallgatók számára
Ez a szakdolgozati követelmény kizárólag azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem sportpszichológia szakirányú továbbképzési szakán 2021-ben abszolutóriumot vagy oklevelet szereztek, és ezt követően vettek részt az egy féléves képzésben.

A szak többi többi hallgatójára érvényes követelmény a https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztatok/szakdolgozati_kovetelmenyek oldalon érhető el.


2019.02.12.