Tanulmányi ügyek - Tájékoztatók - Szakirányú továbbképzések tanulmányi ügyei

Órarendek, tanrendek, kurzuslisták a 2020/2021. őzi félévben (tanulócsoportonként)

Tisztelt Hallgatók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel az ELTE-n ún. hibrid oktatási rendszerben indul a félév. A helyzet bizonytalanságára és a folyamatos változásokra tekintettel elképzelhető, hogy az adott kurzus oktatójától, vagy a képzésért felelős intézet munkatársaitól, jellemzően a Neptun rendszeren keresztül a lenti beosztástól eltérő információkat kapnak. Természetesen a kar a lehetőségekhez mérten tartani kívánja magát az előre meghirdetett paraméterekhez, de kérjük, mindig a legfrissebb, elsősorban a kurzus oktatójától származó információt tekintsék irányadónak.

Szakdolgozati témák

A kutatásetikai engedélyezésre vonatkozó alapelveket tartalmazó 2/2015 (II.25) sz. dékáni utasítás alapján minden olyan kutatómunka (ideértve a szakirányos hallgatók szakdolgozatát is), mely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, és nem egészségügyi természetű, csak kutatásetikai engedély hátterében végezhető. A kutatásetikai engedélyt a szakdolgozati témabejelentővel együtt szükséges leadni a Tanulmányi Irodán. A kutatásetikai engedély beszerzésével kapcsolatos tudnivalók az alábbi weboldalon érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/keb

Szigorlati tételek

Záróvizsga tételek

2019.02.12.