Tanulmányi ügyek - Tájékoztatók - Szakirányú továbbképzések tanulmányi ügyei

Órarendek a 2021/2022. őszi félévben

Tisztelt Hallgatók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Egyetem a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterét jelenléti oktatással kezdi meg, és azt az ellenkező rendelkezésig fenntartja. A későbbiekben az egyes szakirányú továbbképzések órarendjeit ezen az oldalon már nem fogjuk közzétenni. Az aktuális információkat elsősorban a Neptunban találják, vagy kérjük, látogassanak el a szakirányú továbbképzést meghirdető intézet honlapjára.

Szigorlati tételek

Záróvizsga tételek

A korábban ezen az oldalon található további szakdolgozati témákkal, szigorlati és záróvizsga tételsorokkal kapcsolatban az adott képzésért felelős szervezeti egység (intézet, tanszék) ad felvilágosítást.


A Neveléstudományi Intézet szakirányú továbbképzéseiről egységesen a https://nevtud.ppk.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzes.t.13755?m=4607 oldalon található tájékoztatás.

2019.02.12.