Kari Tudományos Bizottság

Tanulmányi ügyek - Testületek - Kari Tudományos Bizottság

A Kari Tudományos Bizottság feladat- és hatásköre

 

A Kari Tudományos Bizottság feladata az oktatással és kutatással kapcsolatos szervezeti és személyi ügyek véleményezése, különös tekintettel a vezető oktatói alkalmazásra és előléptetésre, valamint az egyes szakmai területek személyi erőforrásainak rendszeres áttekintő véleményezésére.

 

A Kari Tudományos Bizottság feladat- és hatásköre (szabályzatkivonat)

 

Tagok

A Bizottság létszáma tíz fő, ebből egy hallgató. A Bizottságnak tagja a Kari Habilitációs Bizottság elnöke, valamint a karon működő doktori iskolák vezetői. A Bizottság állandó meghívottja a Kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese.

A Kari Tudományos Bizottság tagjai

Ülések

A Tudományos Bizottság szükség szerint ülésezik az Elnök összehívása szerint. A Tudományos Bizottság akkor határozatképes, ha legalább öt tagja jelen van.
A Tudományos Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnöke ír alá. A jegyzőkönyv nem nyilvános.
A Tudományos Bizottság munkájához a Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Irodája biztosít ügyviteli támogatást.

Beszámolók

A Kari Tudományos Bizottság beszámolója 2015-2018
A Kari Tudományos Bizottság beszámolója 2019
A Kari Tudományos Bizottság beszámolója 2020
A Kari Tudományos Bizottság beszámolója 2021
A Kari Tudományos Bizottság beszámolója 2022

2019.01.03.