Űrlapok

Tanulmányi ügyek - Űrlapok

 

A karon használatos kérelmek űrlapjai az alábbi linkek segítségével tölthetők le.
 

A Tanulmányi Bizottságról további információkat ezen a linken talál.

Kérelem költségtérítéssel/önköltséggel kapcsolatban
Ösztöndíj reklamációs űrlap a 2017/18/2 félévtől az űrlap a Neptunban érhető el az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

Utólagos kurzusfelvételi kérelem

A kreditátviteli kérelmek benyújtása a 2023/24/2-es félévtől kizárólag a Neptun rendszeren keresztül elérhető, papír alapú kérelem már nem nyújtható be.
Mintatantervben szereplő kötelező vagy kötelezően választható tárgyak esetében a Neptun hallgatói webes felületén a Tanulmányok/Mintatantervek menüben a mintatanterv kiválasztása és a tárgyak listázása után a tárgy sorának végén lévő + jelre kattintva adható le a kérvény.
Mintatantervben nem szereplő szabadon választható tárgyak esetében a Neptun hallgatói webes felületén az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a "PPK Kredit elismerés szabadon választható tárgyhoz" kérvényt kell benyújtani.
Bővebb útmutatót itt talál: Kreditátviteli kérvény leadás segédlet
A Kreditátviteli Bizottságról további információkat ezen a linken talál.
A Pályaszocializációs gyakorlat c. tárgy iskolai gyakorlati részére vonatkozó kérelmet ld. alább

Szakdolgozattal (diplomamunkával) kapcsolatos formanyomtatványok
Eredetiségnyilatkozat szakdolgozathoz, diplomamunkához
Szakdolgozati konzultáció és témavédés igazolólapja (témavédés csak a sportmenedzser MSc szakon van.)
Kérelem OTDK pályamunka szakdolgozatként történő elfogadásához

Erasmus programban részt vevő hallgatók részére
Tájékoztató
Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz: Erasmus-program alapján kért kivételes tanulmányi rend

Doktori képzéshez, fokozatszerzéshez kapcsolódó kérelmek

Kreditfelvételi lap

Kérelem a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanácshoz
Kreditbefogadási kérelem
Kreditátcsoportosítási kérelem
Kérelem a doktori disszertáció leadási határidejének meghosszabbítására

A tanárképzéshez kapcsolódó kérelmek
Közösségi pedagógiai gyakorlat a 2022/2023-as tanév előtti tanárképzésben
Nyilatkozat a Közösségi pedagógiai gyakorlat legalább hároméves szakmai gyakorlattal való teljesült voltáról
Jogszabályi háttér a Nyilatkozathoz
A Nyilatkozatot az az Nftv. szerinti tanári mesterképzésben (RTAK) részt vevő hallgató nyújthatja be, akinek a jelenlegi képzése a korábban szerzett tanári vagy tanítói végzettségére épül, és igazolja, hogy összesen legalább hároméves, pedagógus-munkakörben eltöltött, teljes vagy részfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkezik

A Pályaszocializációs gyakorlat 1., 2., 3. c. tárgy iskolai gyakorlati része alóli mentesítés a 2022/2023-as tanévtől kezdődő tanárképzésben
Tájékoztató a kreditátviteli kérelem benyújtásáról
Kérelem a Pályaszocializációs gyakorlat iskolai gyakorlati részére vonatkozóan

 

2024.01.10.