Tanulmányi ügyek - Űrlapok

 

A karon használatos kérelmek űrlapjai az alábbi linkek segítségével tölthetők le.
 

A Tanulmányi Bizottságról további információkat ezen a linken talál.

Erasmus programban részt vevő hallgatók részére:
Tájékoztató
Kérelem a Tanulmányi Bizottsághoz: Erasmus-program alapján kért kivételes tanulmányi rend

Kérelem költségtérítéssel/önköltséggel kapcsolatban
Ösztöndíj reklamációs űrlap (a 2017/18/2 félévtől az űrlap a Neptunban is elérhető az Ügyintézés/Kérvények menüpontban)

Kérelem a Kreditátviteli Bizottsághoz
A Kreditátviteli Bizottságról további információkat ezen a linken talál.

Nyilatkozat a Közösségi pedagógiai gyakorlat legalább hároméves szakmai gyakorlattal való teljesült voltáról
Jogszabályi háttér a Nyilatkozathoz
A Nyilatkozatot az az Nftv. szerinti tanári mesterképzésben (RTAK) részt vevő hallgató nyújthatja be, akinek a jelenlegi képzése a korábban szerzett tanári vagy tanítói végzettségére épül, és igazolja, hogy összesen legalább hároméves, pedagógus-munkakörben eltöltött, teljes vagy részfoglalkozású munkaviszonnyal rendelkezik.


Kreditfelvételi lap (doktori képzés 2020/2021-től)
Utólagos kurzusfelvételi kérelem

A szakdolgozat (diplomamunka)
Az alap-, mester- és szakirányú továbbképzésen használatos űrlap (kivéve a tanári képzést):
Szakdolgozati (diplomamunka) témabejelentő lap
A témabejelentő lap 3 eredeti példányban készül: egyet az intézetben (szakirányú továbbképzés esetén a témavezetőnél), egyet a Tanulmányi Hivatalban kell leadni, egy pedig a hallgatónál marad. Az ELTE Hallgatói követelményrendszer által meghatározott leadási határidők az űrlap második oldalán lévő tájékoztatóban találhatók.
A pszichológia szakosokat kérjük, hogy a tanszékeken csak a témavezetőt keressék aláírásért, a témabejelentők leadása és szakfelelősi aláíratása a Pszichológiai Intézet tanulmányi ügyintézőjénél történik.
A tanári mesterképzés témabejelentésével kapcsolatos információk, az űrlapot is beleértve, ezen a linken érhetők el.

Szakdolgozati (diplomamunka) témabejelentő lap elektronikus bejelentéshez 2020. június 15-i határidővel


Eredetiségnyilatkozat szakdolgozathoz, diplomamunkához
Szakdolgozati konzultáció igazolólapja
Kérelem OTDK pályamunka szakdolgozatként történő elfogadásához

 

 

 

2019.02.06.