Távolléti oktatás - mentorhálózat

Az ELTE PPK mentori struktúrát dolgozott ki annak érdekében, hogy a kari belső tudás maximális felhasználásával és további erőforrások hozzárendelésével elősegítse a Távolléti oktatás segítő módszertani segédanyag legmegfelelőbb felhasználását.

A mentori hálózatot az alábbi ábra mutatja be: