A 2020-2021-es tanév rendje

Az új tanév indulásával kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük honlapunkon.

2020.07.28.
A 2020-2021-es tanév rendje
Az ELTE PPK a nyári időszakban az elmúlt hónapok tapasztalataira építve készül az őszi tanévkezdésre abban a reményben, hogy a szeptemberben induló szorgalmi időszakban legalább részben lehetőségünk lesz visszatérni a jelenléti oktatásra. Bárhogyan alakuljon is a helyzet, a kar mind a magyar, mind a nemzetközi hallgatói számára biztosítani fogja az órákon való részvétel lehetőségét jelenléti és/vagy távolléti formában.

Az őszi szemeszter tervezésekor karunk kiemelt figyelmet fordít az elsőéves új hallgatók fogadására, a felsőoktatással, az egyetemi munkaformákkal most először találkozó gólyák megismertetésére a PPK-val, tanáraikkal, hallgatótársaikkal, a választott szakterületükön oktatott tárgyakkal. Arra törekszünk, hogy az elsőéves hallgatóink ősszel az érvényben lévő járványügyi szabályozások által lehetővé tett legnagyobb mértékben részesüljenek hagyományos, tantermi oktatásban, és a kar falai között megismerhessék egymást és oktatóikat is.

Ugyanakkor szinte biztos, hogy a 2020-2021-es tanév első szemeszterében még tartanunk kell majd a megfelelő védőtávolságot, az előadótermekben, szemináriumi szobákban a szokásos létszámok mintegy felét leszünk képesek egyszerre fogadni. Ez azt jelenti, hogy bár terveink szerint minden évfolyamon lesznek majd jelenléti órák is, továbbra is alkalmaznunk kell a távolléti oktatás bevált munkaformáit. Felsőbb évfolyamos hallgatóinknak az évfolyamelőadásokat a jelenlegi tudásunk szerint online formában fogjuk tudni biztosítani, lehetőség szerint néhány alkalmas, csökkentett létszámmal megvalósított jelenléti konzultációval megtámogatva, a kisebb létszámú órákat pedig részben jelenléti formában kínáljuk majd.

A következő tanév tervezése jelenleg is folyamatban van, a kar vezetése, az oktatók és a kar munkatársai is azon dolgoznak, hogy a járványügyi helyzet szabta körülmények között, a technológiai lehetőségeket okosan kiaknázva, a felsőoktatás-pedagógia korszerű eszköztárát, a minőségi szempontot szem előtt tartva alkalmazva magas színvonalú egyetemi oktatást biztosítsuk valamennyi hallgatónknak. A karon az órákat változatos formákban kínáljuk majd az őszi féléveben, vagyis lesznek csak online és csak tantermi formában megtartott órák, de lehetnek részben online, részben tantermi megoldások, nagyrészt online, de tantermi konzultációval kiegészülő munkaformák és egyéb, speciális szervezésű órák is.

Tisztában vagyunk vele, hogy mind a hallgatók, mind az oktatók körében vannak, akik a fokozottan veszélyeztetett csoportokba tartoznak vagy más okból támasztanak jogos igényt az esélyegyenlőség biztosítására. A félév oktatásszervezésének megtervezésekor ezért folyamatosan konzultálunk a kari esélyegyenlőségi koordinátorral  annak érdekében, hogy a kar egyetemi polgárai számára biztosítsuk jogaik érvényesülését.

A külföldről érkező hallgatók az aktuális szabályozásnak megfelelően léphetnek be az országba. Az eddigi gyakorlatból kiindulva várhatóan a felsőoktatási tanulmányaikat Magyarországon folytató hallgatók méltányossági engedéllyel akkor is beutazhatnak, ha a határok egyébként zárva lennének.  Azok, akik a járványhelyzet miatt nem tudnak vízumot szerezni vagy a beutazásuk fizikailag nem lehetséges, távolléti oktatásban kapcsolódhatnak be a képzésbe.

A 2020-2021-es tanévet várhatóan már úgy fogjuk tudni megkezdeni, hogy a hallgatók több, mint öt hónapnyi tiltás után 2020. augusztus 24-től ismét beléphetnek a kar épületeibe, így az elsőéves hallgatók a beiratkozására – a távolságtartás szabályainak megtartásával – már személyesen kerülhet majd sor. Ennek részleteiről itt olvashat.

A következő tanév rendje itt érhető el.