Alternatívák a közösségek, a média, az oktatás területén

2022.04.04.
Alternatívák a közösségek, a média, az oktatás területén
A Velics Gabriella egyetemi docens vezetésével létrejött ACME (Alternative, Community, Media, Education Research Group) kutatócsoport tagjait az alternatív szó köti össze: a szakterületén mindenki valami olyasmire kíváncsi, ami nem a fősodorba tartozik, és a fennálló rendszerekhez képest alternatívát jelent.

A csoport egyik fő erőssége a közösségi rádiós elkötelezettség:

Ezen a területen a nyilvános diskurzusokban való civil részvétel, a nem profitorientált médiaszervezetek működése, a témák több szempontú megközelítését elősegítő nyilvános viták, a kisebbségi vagy társadalmilag marginális helyzetben lévő csoportok öntevékeny médiaszerveződése válik érdekessé nemcsak hazai hanem nemzetközi színtéren is.

A közösségi rádiók és televíziók a háromosztatú médiarendszer - közszolgálati, kereskedelmi, közösségi - hazánkban kevésbé közismert szereplői a világon sokrétű tevékenységet és fontos társadalmi funkciót töltenek be. A közösségi rádiók oktatásban betöltött szerepére az USA-ban és Ausztráliában, az oktatáson túl a közösségi rádiók nőjogi és egészségügyi felvilágosító szerepére Afrikában és Ázsiában vannak ismert példák.

Európában jelenleg a médiaértés, ennek oktatása és a bevándorló csoportok társadalmi integrációját segítő műsorok és programok jelentik a fő irányt, a többnyelvűség nem csupán a műsorkínálatban jelenik meg, hanem a műsorkészítő közösségek aktív médiarészvételével is erősítő jelleggel bír. 

Az egyik konkrét kutatási irány, hogy hogyan vették ki a részüket a közösségi rádiók a Covid-19 időszakában az oktatásból azokon a földrajzi területeken, ahol az online oktatás nem jelentett alternatívát.

A csoport másik erőssége a közoktatásbeli pedagógiai alternativitás vizsgálata:

Az oktatás szempontjából az alternatív szó többféleképpen értelmezhető. Jelentheti egyrészt az alternatív iskolák többségi közoktatási intézményektől való eltérését, különbözőségét, de jelentheti a létezésük adta választás lehetőségét a különböző pedagógiai paradigmát képviselő, és ezáltal eltérő nevelést és oktatást nyújtó iskolák között. Az ACME kutatásának fókuszában az alternatív iskoláknak és tanulóközösségeknek a közoktatás főáramától való különbözősége áll.

Kapcsolódva a kutatócsoport kutatási területeihez, egyrészt vizsgálják, hogy az alternatív iskolák és tanulóközösségek milyen módszerekkel és tartalmakkal valósítják meg a közösségfejlesztést, a médiahasználatra és médiatudatosságra, valamint a nyelvi és kommunikációs nevelést, másrészt pedig fel kívánják tárni az iskolák és a tanulóközösségek kapcsolatát az őket körülvevő közösségekkel, a civil szerveződésekkel és a közösségi médiumokkal.

A kutatócsoport az ELTE PPK és BTK oktatói mellett német és lengyel kutatókkal dolgozik együtt.