Alternatívák a Közösségek, Média, Oktatás Területén Kutatócsoport

Az ACME kutatócsoport az alternatív, közösség, média és oktatás szavak tetszőleges kombinációjának teret adva jelöli ki a kutatási irányokat, melyek mentén a tagok kutatói érdeklődésének és szakmai tapasztalatainak komplexitása lehetővé teszi a témák sokoldalú megközelítését és összekapcsolódását. 
Főbb kutatási területek: 
- a közösségi rádiók és televíziók társadalmi szerepe a helyi kommunikáció, önkéntesség, közösségfejlesztés és oktatás terén
- az alternatív pedagógiák szerepe az oktatásban és a közösségfejlesztésben
- a közösség és az együttműködés szerepe az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatában
- a soknyelvűség és a nyelvi integráció megjelenése az oktatásban és a közösségi rádió gyakorlatában


Vezetés

Velics Gabriella kutatócsoport-vezető, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-612
Szoba: A239-A
E-mail: velics.gabriella@ppk.elte.hu

Tagok

Langerné Buchwald Judit kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-612
Szoba: A239-A
E-mail: buchwald.judit@ppk.elte.hu
Dr. Hargitai Henrik külső tag