Bevezetés a szerhasználó nők világába

2020.05.21.
Bevezetés a szerhasználó nők világába
Az ELTE PPK támogatásával megjelent Kaló Zsuzsa, a PPK Pszichológiai Intézet egyetemi adjunktusának új könyve.

Az addiktológia tudománya hosszú évtizedekig a férfiakra fókuszált, az 1990-es évektől azonban felismerték, hogy a nemi különbségek fontosak a szenvedélybetegség pontosabb megértésében és a szerhasználó lányok és nők hatékonyabb kezelésében. Ebben a kötetben a nők és a szerhasználat sajátosságainak ismertetése történik meg a legfrissebb nemzetközi és hazai kutatások, valamint a klinikai gyakorlatok tükrében. Mit tudunk a női szerhasználatról? Milyen elméleti modellekben értelmezhető? Milyen kezelések hatékonyak? Mennyire integráltak a női szerhasználatról szerzett ismeretek a kezelésben? Milyen segítő, illetve gátló tényezői vannak a lányok és nők kezelésbe kerülésének? Mennyire érvényesülnek a női szerhasználatról szerzett ismeretek a szakmapolitikai döntésekben?

A női szerhasználatot három nagyobb témakörre bontva érdemes tárgyalni: elméletek, kutatások és intervenciók. Ezt a hármas szerkezetet követi a kézikönyv is, amely elhelyezi a női szerhasználatot az addikció modelljeiben és elméleteiben, bemutatja a női szerhasználat jellemzőit, ismerteti egy budapesti várandós szerhasználó nők körében végzett kvalitatív kutatás eredményeit, valamint összegzi a hatékony kezelés és a női szerhasználatra érzékeny szakmapolitika ismertetőjegyeit.

Forrás: L’Harmattan Kiadó

A könyv megjelenése kapcsán készült interjú itt olvasható

Kaló Zsuzsa habilitációs elődását itt lehet megnézni