Innováció az oktatásban

2021.11.25.
Innováció az oktatásban
Az elmúlt évek egyik legnagyobb volumenű hazai oktatáskutatása, az Innova projekt eredményeit összegzi a Fazekas Ágnes szerkesztésében megjelent Innováció az oktatásban c. kötet.

A 2016 és 2020 között zajló „A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban” című kutatás, röviden Innova projekt, zárókötete arra az átfogó kérdésre ad választ, hogy milyen feltételek mellett jönnek létre és terjednek el az alulról építkező változtatások, innovációk. A kvalitatív és kvantitatív eljárásokat ötvöző kutatás az oktatási szektor minden alrendszerére kiterjedt, illetve az innovációk széles spektrumát vizsgálta.

A kötet a közel öt évig zajló kutatás során megjelenő számos dilemma közül a legfontosabbakat foglalja össze. Az olvasók megismerhetik például, miként alkalmazható hazai közegben az Oslo Manual innováció-vizsgálati megközelítése, innovációs perspektívából milyen szerepe van az iskolák különböző szervezeti sajátosságainak, az egyének eltérő típusú innovációs viselkedésének, a piaci szféra jelenlétének, vagy éppen a létrehozott újítások jellemzőinek.

A projekt jelentőségét mutatja, hogy annak eredményei közvetlenül csatornázódtak be az oktatásfejlesztés hazai gyakorlatába, orientálták többek között a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszerre vonatkozó stratégiai javaslatok továbbfejlesztését, Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának implementálását és a pedagógus életpályamodell mögötti megfontolásokat. A kutatás emellett direkt hatással volt azon intézmények és pedagógusok innovációs gondolkodására is, amelyek a feltárómunka kvalitatív részében vettek részt.

A könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik szisztematikus módon foglalkoznak oktatásfejlesztéssel, akiket akár elméleti, akár gyakorlati szakemberként bármilyen vonatkozásban érdekel az oktatási innováció kérdése. Haszonnal forgathatják a kaidványt oktatáskutatók, neveléstudománnyal foglalkozók, pedagógusok, oktatók, intézményvezetők, tanügyi igazgatásban dolgozók és professzionális oktatásfejlesztési szakemberek. Érdekes lehet ugyanakkor e kötet azoknak az innovációkutatással és innovációmenedzsmenttel foglalkozó szakembereknek is, akiknek figyelme nem az oktatási ágazatra irányul, és nem ebben az ágazatban dolgoznak.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kötet szabadon olvasható a MERSZ-en.