Középpontban a hallgatói jóllét

2024.07.02.
Középpontban a hallgatói jóllét
Közel 900 PPK-s hallgató töltötte ki a Minőségirányítási Bizottság mentorkérdőívét, melynek célja a hallgatói jóllét és az azokkal kapcsolatos fejlesztési igények kari felmérése volt. A beérkezett eredményeket a kar felhasználja majd a tanulók támogatási rendszerének hatékonyabbá tételéhez.

A kari Minőségirányítási Bizottság 2022 óta foglalkozik a hallgatói jóllét növelésének és a lemorzsolódás csökkentésének kérdésével: ennek érdekében jött létre a hallgatói mentorrendszer fejlesztését célul kitűző munkacsoport. A munkacsoport a Dékáni Hivatallal, a Gazdasági Hivatallal, a Kommunikációs Irodával, a Nemzetközi Irodával és a Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben egy hallgatói kérdőív segítségével szerzett információt arról, hogy a tanulók milyen támogatásban részesülnek jelenleg, és mire lenne még szükségük a jövőben.

A kérdőívet egy hónap alatt 716 magyar és 181 külföldi hallgató töltötte ki.

Közülük 505 alapszakos, 238 mesterszakos, 80 szakirányú továbbképzéses, 74 pedig doktorandusz tanuló volt. A kitöltők között ötven nyereményt sorsoltak ki online, köztük Media Markt utalványokat, PPK-s ajándéktárgyakat és a Hallgatói Önkormányzat által biztosított kari buli jegyeket.

A kérdőívből nyert adatok elemzése folyamatban van, a feldolgozás befejeztével a Minőségirányítási Bizottság munkacsoportja ajánlásokat fogalmaz majd meg a kari vezetőség és az egyes intézetek felé arról, hogy hogyan támogathatják a leghatékonyabban a hallgatók jóllétét.