Kutatócsoportok fóruma 2020

2020.02.11.
Kutatócsoportok fóruma 2020
Kilenc előadáson és 35 poszterbemutatón keresztül nyerhettek bepillantást az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán zajló szakmai munkába mindazok, akik részt vettek a kari kutatócsoportok immár második alkalommal megrendezett seregszemléjén.

A Kutatócsoportok Fóruma elnevezésű rendezvényt megnyitva Demetrovics Zsolt dékán kiemelte, hogy a fórum rendszeres megszervezésével a kar vezetése arra kíván alkalmat teremteni, hogy az egyre nagyobb méretű és egyre több szakterületet felölelő PPK kutatói megismerjék egymás kutatásait és a későbbiekben jobban kiaknázhassák a szakmai egymásra hatás, együttműködés lehetőségeit.

A Kutatócsoportok Fóruma 2019-ben indult útjára (ld. beszámolónkat a tavalyi rendezvényről itt), a karon azóta több új kutatócsoport is alakult, ma a számuk már meghaladja a negyvenet. (A közelmúltban alakult kutatócsoportokról itt írtunk). A 2020-as fórumon kilenc előadó kapott lehetőséget friss kutatási eredményeik prezentálására, emellett minden, már legalább egy éve működő kutatócsoport angol nyelvű poszteren mutatta be egy folyamatban lévő kutatását vagy friss publikációját. Az elhangzott előadások és a bemutatott poszterek listája átfogó képet ad a PPK-s kutatások irányairól és a legfrissebb, publikált eredményekről is.

Az eseményen elhangzott előadások:

Bukta Zsuzsanna egyetem adjunktus: A nők helyzete a magyar sportszférában (Sportmenedzsment, Sportgazdaság, Sportturizmus Kutatócsoport)

Megnézem az előadást.

Laki Ádám Phd-hallgató és Nagyváradi Katalin egyetemi adjunktus: A Sportszakos hallgatók komplex fittségi állapotának értékelése (Mészáros János Alkalmazott Terhelésélettan Kutatócsoport)

Megnézem az előadást.

Baska Gabriella egyetemi adjunktus: Adalékok az iskolai testi fenyítés történetéhez (Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport)

Kádi Anna egyetemi adjunktus: Szervezeti sikerességről alkotott vezetői nézetek a komplex környezetben működő szervezetek világában (Szervezet- és Vezetéspszichológiai Kutatócsoport)

Megnézem az előadást.

Kálmán Orsolya egyetemi adjunktus és Horváth László egyetemi adjunktus: Oktatói és szervezeti tanulás a felsőoktatásban (Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport)

Megnézem az előadást.

Fehérvári Anikó egyetemi docens: A lemorzsolódás és az iskolai légkör szervezeti szintű összefüggései (Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport)

Megnézem az előadást.

Ágoston Csilla egyetemi adjunktus: A koffeinhasználat motivációs háttere, problémás használata és más pszichológiai vonatkozásai (Addiktológia Kutatócsoport)

Megnézem az előadást.

Veres-Székely Anna egyetemi tanár: Emlékszel az első napra? Mi segíti az alkalmazkodást kihívást jelentő környezetben? (Adaptáció Kutatócsoport)

Megnézem az előadást.

Nguyen Luu Lan Anh egyetemi docens: Nemzetközi diákok adaptációja Magyarországon (Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport)

Megnézem az előadást.

A fórumon bemutatott poszterek:

Kutatócsoport Poszter
Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport Physical and psychological effects of 10-week long hatha yoga practice
Adaptáció Kutatócsoport Measuring electrodermal activity: Unilateral or bilateral measurements?
Addiktológia Kutatócsoport Perceived Stress as Predictors of the Risk for Exercise Addiction in Combat and Non-Combat Israeli Army Reserves
Döntéspszichológia Kutatócsoport A Consensus-Based Transparency Checklist for Social and Behavioral Researchers
Egészségpszichológia Kutatócsoport What is Intuitive Eating? The construct, its measurement, and validity
Életmód, Egészség, Szabadidő Kutatócsoport Life-style, Health, Leisure
Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány Kutatócsoport Dissociation within procedural learning under stress: boosted statistical learning but unaffected sequence learning
Fejlődés-neuropszichológia Kutatócsoport  The connection of Heart Rate Variability and psychological flexibility
Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport "INNOVA" Research Project
Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport Self-injurious behaviour and life events in adolescence
Humán-elektrofiziológia Csoport Time is not what it used to be: age-dependent changes in time perception
Humán-interakció Kutatócsoport  In the Zone: the Phenomenology of Consciousness during Sport and Hypnosis
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport Trust and Discrimination in the Sharing Economy – With a Special Focus on Shared Mobility Platforms 
Iskolapszichológia és Tanárképzés Kutatócsoport Supporting learning in schools: status report and teacher's practice
Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása Kutatócsoport Psychosocial characteristics of adolescent substance use latent classes
Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport, Neuropszichológia és Gyermekkori Fejlődés Kutatócsoport A randomized controlled trial on the potential benefits of a year-long mindfulness program on low-ses children's executive functions
Környezetpszichológia Kutatócsoport  Let's play with cards - A qualitative methodological tool to facilitate communication about the socio psychical environment of schools
Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoport Voices of Temporary Sobriety
Matematikai Megismerés Kutatócsoport CogStat. Automatic data analysis software
Mészáros János Alkalmazott Terhelésélettan Kutatócsoport Acute and perceived fatigue of the young soccer players
Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport The role of theories and collaborative theory building based on educational philosophy in ethnographic and participatory research
Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport Mobile applications for technology-based assessment in the classroom
Pedagógiai Pszichológia Kutatócsoport One step forward, two steps back? Evaluation of the ENABLE anti-bullying program in Hungarian schools
Pedagógusok, Pedagógus szakmai közösségek, Pedagógusképzés Kutatócsoport Learning teachers
Pozitív Pszichológia Kutatócsoport Theory of well-being types and their measurement
Sportmenedzsment, Sportgazdaság, Sportturizmus Kutatócsoport Women in sports in Hungary
Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport Gender moderates the relationship between rumination and problematic online gaming: boys are more vulnerable?
Szervezet- és Vezetéspszichológiai Kutatócsoport The importance of dark personality traits in predicting workplace outcomes
Táplálkozástudomány, Egészségturizmus és Rekreáció Kutatócsoport Theatre-going as an element of lifestyle among sport and recreation major students
Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely Some hard truths about pity? Pity for a marginalized group can motivate ally collective action
Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport  Students' experience of faith in Lutheran high schools
Társas Elmék Kutatócsoport Scale errors are induced by associating functions to categories of objects in 3-year-old children
Társas Interakció: Versengés és Együttműködés Kutatócsoport Relationship between competitive attitudes and resilience
Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport History of the Hungarian educational science
Tudás és Emlékezet Kutatócsoport  Kindergarteners Actively Use Implicitly Acquired Category Knowledge

Kutatócsoportok fóruma 2020

Kutatócsoportok fóruma 2020

0

/

0

0

/

0