TÜ - Tájékoztatók - Szakdolgozati követelmények

ALAPKÉPZÉS

Az andragógia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A közösségszervezés BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A pedagógia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat a 2016/2017. tanév előtt megkezdő hallgatókra)
Kérjük, hogy a  pszichológia BA portfóliók leadási határidejénél figyeljenek a PPK Kutatás Etikai Bizottság által megfogalmazott előírásokra és határidőkre! További információk itt találhatóak.
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2016/2017. tanévtől megkezdő hallgatókra)
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2017/2018. tanévtől megkezdő hallgatókra)
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a 2010/2011 tanévtől, a tanulmányaikat 2008 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatókra)
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a 2013/2014. tanévtől, a tanulmányaikat 2010 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatókra)
A sport- és rekreációszervezés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A sportszervező BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei

MESTERKÉPZÉS

Az andragógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei
Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon készítendő diplomamunka követelményei

Az interkulturális pszichológia és pedagógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei
A kognitív tanulmányok MSc szakon készítendő diplomamunka követelményei

A neveléstudományi MA szakon készítendő diplomamunka követelményei
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat a 2016/2017. tanév előtt megkezdő hallgatók számára)
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a tanulmányaikat 2016/2017. tanévben megkezdők számára két részből áll:
    a kutatási rész követelményei
    az alkalmazott rész követelményei
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a tanulmányaikat 2017/2018. tanévben megkezdők számára két részből áll:
    a kutatási rész követelményei
   
az alkalmazott rész követelményei
Kérjük, hogy a pszichológia MA szakdolgozatok leadási határidejénél figyeljenek a PPK Kutatás Etikai Bizottság által megfogalmazott előírásokra és határidőkre! További információk itt találhatóak.
A rekreáció MSc szakon készítendő diplomamunka követelményei

Szakirányú továbbképzés

A fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
Az egyéb pedagógus-továbbképzéseken készítendő hagyományos (nem portfólió típusú) szakdolgozat követelményei

A közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak szakdolgozati követelményei megegyeznek a pedagógus szakvizsga szak követelményeivel.

Pedagógus szakvizsga

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben a 2016/17-es tanévben vagy korábban felvett hallgatók készíthetnek hagyományos szakdolgozatot (ld. fentebb), de ennek tartalma lehet portfólió is. Ha a szakdolgozat portfólió tartalmú, akkor a témabejelentésre és a témavezető választására, valamint a benyújtására is a hagyományos szakdolgozatra érvényes szabályokat és határidőket kell alkalmazni. Ennek a portfóliónak a követelményei megegyeznek a 2017/2018-as tanévben  érvényes követelményekkel.
 
A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben a 2017-ben, vagy később felvett hallgatóknak az új képzési és kimenti követelményeknek megfelelően portfóliót kell benyújtaniuk. Számukra témavezető választása és témabejelentő benyújtása nem szükséges.
 
Tisztelt Hallgatónk, a 2018/2019-es tanévtől érvényes, a pedagógus szakvizsga szakdolgozatának (képzési portfólió) követelményeiről sajnálatos módon téves tájékoztató került a honlapra. A jó verzió 2019. december 5-én került a honlapra. Az érvényes, jelenleg elérhető verzió érdemben a következőkben tér el a korábbi, hibás verziótól:
  • a portfólió kötelező tanulmány részének témevezetője van, vele kell a tanulmány rész készítéséről konzultálni (nem szupervizor);
  • a tanulmányt a portfólióval egybefűzve, bár szerkezetileg attól elválasztva, kvázi külön fejezetként kell benyújtani (nem önálló dokumentumként);
  • a portfólió – benne a tanulmánnyal –benyújtási határideje december 15. (nem december 1.).
Szíves elnézését kérjük a tévedésünkért.
PPK Tanulmányi Hivatal


A pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A szexuálpszichológiai szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei

A kutatásetikai engedélyezésre vonatkozó alapelveket tartalmazó 2/2015 (II.25) sz. dékáni utasítás alapján minden olyan kutatómunka (ideértve a szakirányos hallgatók szakdolgozatát is), mely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, és nem egészségügyi természetű, csak kutatásetikai engedély hátterében végezhető. A kutatásetikai engedélyt a szakdolgozati témabejelentővel együtt szükséges leadni a Tanulmányi Irodán. A kutatásetikai engedély beszerzésével kapcsolatos tudnivalók az alábbi weboldalon érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/keb

 

2019.01.18.