Kutatásetikai Bizottság

Kutatásetikai Bizottság

 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végzett tudományos munka etikai vonatkozásainak mérlegelése, a kutatásetikai engedélyek kiadása az erre a célra létrehozott Kutatásetikai Bizottság (KEB) hatáskörébe tartozik. 

A Kari Kutatásetikai Bizottság létszámára vonatkozóan a mindenkor hatályos kari SZMSZ az irányadó. Tagjai reprezentálják a pszichológia, a neveléstudomány és a sporttudomány különböző részterületeit.

A PPK-n végzett tudományos és publikációs tevékenységre és az etikai engedélyezésre vonatkozó alapelveket a 1/2018. (XI.30) sz. dékáni utasítás összegzi. Ennek értelmében minden olyan kutatómunka, mely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, és nem egészségügyi természetű, csak kutatásetikai engedély hátterében végezhető.

Amennyiben a tervezett vizsgálatoknak lehet orvosbiológiai ill. egészségügyi vonatkozása, a kérelmet a Semmelweis Egyetem Regionális Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottságával (TUKEB) kell engedélyeztetni.

A KEB kizárólag az ELTE PPK közalkalmazotti állásban, vagy professor emeritusi alkalmazásban lévő oktatói / kutatói számára ad ki kutatásetikai engedélyt. A Kari Kutatásetikai Bizottság nem foglalkozik már engedélyezett, támogatott pályázati tevékenység utólagos etikai elbírálásával.

A beadás módjáról részletesen a “Kérelmek beadása”  alatt olvashat.

Kutatási- és Publikációs Alapelvek és hatályos rendelkezések:

1_2018_dékáni utasítás az ELTE PPK kutatási és publikációs alapelvei elnevezésű dokumentum alkalmazásáról

További linkek:

Ügyrend: 

Kutatásetikai Bizottság ügyrendje

Beszámoló: 

Kutatásetikai Bizottság beszámolója 2015-2018

Kutatásetikai Bizottság beszámolója 2019

Kutatásetikai Bizottság beszámolója 2020

Kutatásetikai Bizottság beszámolója 2021

Kutatásetikai Bizottság beszámolója 2022

ElérhetőségÜgyintéző: Kandikó Viktória
PPK Dékáni Hivatal
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27, I. em. 104.
telefon: (+36) 1 461 4500 / 3885
e-mail: keb@ppk.elte.hu