Rónay Zoltán

Rónay Zoltán

habilitált egyetemi docens

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
oktatási dékánhelyettes

Neveléstudományi Intézet
oktató

Oktatás-Jog-Pedagógia Kutatócsoport
kutatócsoport-vezető

Hallgatói Fegyelmi Bizottság
elnök

Tanulmányi Bizottság
elnök

Kreditátviteli Bizottság
elnök

Minőségirányítási Bizottság
minőségirányítási vezető

Kari Tanács
tag


Publikációs lista: mtmt.hu
Weboldal: https://ronayzoltan.ppk.elte.hu/
Doktori adatlap: doktori.hu
E-mail: ronay.zoltan@ppk.elte.hu
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Szoba: 403

Kutatási terület: a felsőoktatás intézményrendszere, szabályozása, működtetése, a felsőoktatási intézmények vezetése; a közoktatás működésének és szervezetének jogi keretei, tanulói és pedagógus jogok, kötlezettségek; jogtudatosság és jogtudatosságra nevelés a pedagógusképezésben