Hallgatói Fegyelmi Bizottság

Hallgatók fegyelmi vagy etikai vétségének gyanúja esetén a Kar dékánja fegyelmi eljárást indíthat. A hallgatói fegyelmi eljárást a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság folytatja le. A Bizottság létszáma öt fő, ebből két hallgató. A három oktatón (elnök, elnökhelyettes, tag) kívül a Kari Tanács két póttagot is választ, a Hallgatói Önkormányzat egy tagot és két póttagot delegál, a kari doktorandusz képviselet szintén egy tagot és két póttagot delegál.

A Bizottság feladata:
• a hallgatók fegyelmi felelősségének megállapítása,
• fegyelmi büntetés alkalmazása.

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság ügyrendje

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2015 - 2018
Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2019


Vezetés

Rónay Zoltán elnök, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: ronay.zoltan@ppk.elte.hu
Kiss Orhidea Edith elnökhelyettes, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5653
Szoba: 318
E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu

Tagok

Czető Krisztina tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 421
E-mail: czeto.krisztina@ppk.elte.hu
Endrődy Orsolya póttag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 431
E-mail: endrody.orsolya@ppk.elte.hu
Varga Katalin póttag, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5681
Szoba: 128
E-mail: varga.katalin@ppk.elte.hu
Sebesi Sára hallgatói póttag