Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága

A Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának létszáma tizenegy fő, ebből egy hallgató. A Bizottság elnöke a kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese, tagja a Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodájának munkatársa.

A Bizottság feladata:
• intézményközi kapcsolatok fejlesztése,
• nemzetközi mobilitáshoz kapcsolódó oktatói és hallgatói pályázatok véleményezése, az ehhez kapcsolódó kari hatáskörbe tartozó döntések meghozatala,
• közreműködés a kar nemzetközi stratégiájának kidolgozásában.

Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának ügyrendje

Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának beszámolója 2015-2018
Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának beszámolója 2019


Vezetés

Felvinczi Katalin elnök, habilitált egyetemi docens
Mellék: KAZY: + (36-1) 461-4500 / 3491, IZU: + (36-1) 461-2600 / 5646
Szoba: KAZY 111, IZU 127
E-mail: felvinczi.katalin@ppk.elte.hu

Tagok

Bereczki Enikő Orsolya tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 421
E-mail: bereczki.eniko@ppk.elte.hu
Gaál Nóra Éva tag
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3870
Szoba: fszt. 1.3
E-mail: gaal.nora@ppk.elte.hu
Janacsek Karolina tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 3564
Szoba: DAMI C/312, KAZY 413
E-mail: janacsek.karolina@ppk.elte.hu
Kovács Zsuzsa tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu
Némethné Tóth Ágnes tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-94) 504-442
Szoba: A239
E-mail: toth.agnes@ppk.elte.hu
Prof. Dr. Szabó Attila tag, egyetemi tanár
Mellék: 0619
Szoba: Fenti tanári
E-mail: szabo.attila@ppk.elte.hu
Szegnerné Dr. Dancs Henriette tag, habilitált egyetemi docens
Szoba: A230-D
E-mail: dancs.henriette@ppk.elte.hu
Varga Attila tag, tudományos főmunkatárs
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3897
Szoba: 422
E-mail: varga.attila@ppk.elte.hu
Vidra Zsuzsanna tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3473
Szoba: 431
E-mail: vidra.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Pásztor Kata hallgatói tag
Káplár-Kodácsy Kinga póttag, egyetemi tanársegéd
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3890
Szoba: 435
E-mail: kaplar-kodacsy.kinga@ppk.elte.hu
Simor Péter Dániel póttag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3567
Szoba: IZU 109 / DAMI C/315
E-mail: simor.peter@ppk.elte.hu