Távolléti oktatás - Gyakran ismételt kérdések (05.21.)

2020.04.03.
Távolléti oktatás - Gyakran ismételt kérdések (05.21.)
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a GYIK rovat 2020. júniusától nem frissül.
A korábbi verziókért kattintson ide!

Hallgatóknak

Milyen szabályok érvényesek a vizsgákra? 

A vizsgák megszervezésére az ELTE által 2020. március 23-tól hatályba léptetett ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályozás szerint kerül majd sor. A szabályozás elérhető az ELTE honlapján.

Hogy tudom leadni a szakdolgozatomat? 

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a szakdolgozatokat nem kell kinyomtatott formában benyújtani. Valamennyi szakdolgozatot kizárólag elektronikus formában a Neptunba kell feltölteni, és a bírálati folyamat is a Neptunban zajlik. A részletes szabályok itt olvashatók.

Mi van akkor, ha technikai hiba miatt nem tudok részt venni az órán? (Pl. nincs net, áramszünet van.)

Amennyiben a hallgató váratlan technikai hiba vagy akadály miatt nem tud részt venni az órán vagy az óra egy részén, arról annak elhárultát követően haladéktalanul értesítse oktatóját, hogy meg tudjanak állapodni az adott óra teljesítésének más módjáról. Amennyiben a technikai akadály előre tudható (pl. bejelentett karbantartás miatti áramszünet), úgy kérjük, hogy oktatóját előre értesítse erről, úgyszintén akkor is, ha az akadály tartósan fennáll. Ezekben az esetekben is a megoldás az adott óra vagy a kurzus teljesítésének más módjában történő megállapodás. 

Felvehetem-e az online órát, hogy később újra megnézzem?

A hallgatók egyidejű jelenlétével tartott órák (pl. webinárium az MS Teams, Skype vagy a Zoom alkalmazással) rögzítése csak valamennyi résztvevő (oktató és hallgató) egyetértése esetén lehetséges, de még így sem ajánlott, mert személyiségi jogokat sérthet, a hozzájárulás dokumentálása pedig aggályos lehet. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a tanulmányaikkal kapcsolatos, más személyeket is rögzítő felvételek nyilvános megosztása személyiségi jogokat sérthet!

Már látom, hogy nem fogom tudni a feladataimat úgy elvégezni, ahogy terveztem. Mit csináljak? 

Most szinte az egész világ szembesül ezzel a problémával, és sokféle egyedi nehézség is fölmerülhet. Azt javasoljuk, tegyen meg mindent azért, hogy az oktatóitól kapott instrukciók alapján haladjon a tanulmányaival, időközben a Kar és az Egyetem vezetése azon dolgozik, hogy az új helyzetben megteremtse a kurzusok teljesítésének feltételeit. Jelezze a nehézségeket oktatóinak, hogy a konkrét problémák ismertté váljanak. Amennyiben további, személyes életvezetési támogatásra van szüksége, javasoljuk, hogy olvassa el Pszichológusok tanácsai járvány idejére rovatunk cikkeit, illetve vegye igénybe az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadó online szolgáltatását, amelyről itt tájékozódhat.

Vannak-e szabályok, ki mit tehet egy online órán? 

Az oktatási netikett ajánlásait az ELTE PPK-n készült oktatói segédanyag összefoglalja. Fontos, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok az online térben is érvényesek, ezért csakis a résztvevők beleegyezésével rögzíthető hang és kép. A speciális szükségletű hallgatók – a tréningek kivételével – engedély nélkül is rögzíthetik a foglalkozások anyagát oly módon, amit a fogyatékosságuk indokolttá tesz (HKR 63. § /6/, 409. §). Csoportos online beszélgetések, órák esetében javasoljuk, hogy aki nem beszél, az némítsa le a mikrofonját, illetve a hangminőséget javíthatja, ha a kamerát is csak akkor használják, amikor arra valóban szükség van.  

 
Mi lesz a végzős hallgatókkal? Veszélybe kerülhet-e a diplomaszerzés?

A végzős hallgatók kurzusait kiemelten kezeljük, mindent megteszünk, hogy diplomaszerzésük a rendkívüli helyzet miatt ne kerüljön veszélybe. A teljes karra vetítve kurzusaink mintegy 95%-a biztosan megtartható lesz távolléti oktatással, de a maradék kurzusok egy részén is dolgozunk még, és keressük a megoldásokat. A végzős hallgatók esetében a szakmai gyakorlat kivételével jelen tudásunk szerint nincs utolsó féléves „veszélyeztetett” kurzus. A szakmai gyakorlatokon a még nem tisztázott esetekben egyedileg, folyamatosan egyeztetünk a fogadó helyekkel a távolléti megoldások érdekében. Amennyiben egy végzős hallgató mégis olyan információt kap, hogy kurzusa nem teljesíthető online, kérjük, hogy haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az intézetigazgatóval.

Mit jelent az, hogy távolléti oktatás?

A távolléti oktatás munkaformáinak a kidolgozása jelenleg is zajlik, a kar oktatóit ebben támogató segédanyag már elérhető a kar honlapján, illetve felálltak azok az oktatói munkacsoportok is, amelyek az egyes szakok, órák megvalósításának részleteit kidolgozzák. A hallgatók teendőiről a közeljövőben fogunk konkrét tájékoztatást adni. Kérjük, figyeljék a Neptunban érkező üzeneteket!

Elmaradnak az óráim?

Mindent megteszünk azért, hogy a PPK hallgatói minél zökkenőmentesebben folytathassák tanulmányaikat az új helyzetben. Az órák többsége informatikai eszközökkel támogatott formában meg lesz tartva, a személyes jelenlétet feltétlenül igénylő képzési elemek azonban csak részlegesen tudnak megvalósulni. Ezekkel kapcsolatosan a későbbiekben adunk bővebb tájékoztatást.

Használhatom a kari könyvtárat?

Az ELTE könyvtárait, így a kari könyvtárat sem látogathatják a hallgatók személyesen. Az online könyvtári szolgáltatások azonban ELTE-s IIG-azonosítóval távolról (így otthonról is) igénybe vehetők. A kapcsolódás módjáról és az online elérhető könyvekről és adatbázisokról a kari könyvtár honlapján részletesen lehet tájékozódni.

Mi lesz a lejárt kölcsönzéseimmel?

Az ELTE könyvtárai, így a kari könyvtár is automatikusan meghosszabbította a kölcsönzési határidőt, így most senkinél nincs lejárt könyv. Ha szükség lesz rá, ismét lesz majd automatikus hosszabbítás.

A Tanulmányi Hivatalban kellene elintéznem valamit. Mit csináljak? 

A Tanulmányi Hivatalban 2020. március 12-től szünetel a személyes ügyfélfogadás, április 14-től – a felvételi, valamint a habilitációs és a doktori fokozatszerzési ügyek kivételével – sajnos már telefonon sem érhetők el a munkatársak. Az ügyintézés folyamatosan zajlik; kérjük, kizárólag ímélben keresse a Tanulmányi Hivatalt. Az elérhetőségeket itt találja.

Mi lesz a szakmai gyakorlattal, tanítási gyakorlattal?

A személyes részvételt igénylő szakmai gyakorlatot a hallgatók az eredeti keretek között nem folytathatják, de vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy miként lehet ennek ellenére teljesíteni. A PPK által szervezett tanítási gyakorlaton mindössze két hallgató vesz részt, velük egyeztetünk a gyakorlat teljesítéséről. A tanár szakosok tanítási gyakorlatait Budapesten a Tanárképző Központ, Szombathelyen a Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ szervezi, ezekkel kapcsolatban náluk érdemes tájékozódni.

A külső helyszínen végzett szakmai gyakorlat, a közösségi gyakorlat, a klinikai gyakorlat és a terepgyakorlat kérdése is napirenden van, amint megszületnek a szükséges döntések, bővítjük a tájékoztatást.  

 

Oktatóknak, Munkatársaknak

Bemehetek-e a munkahelyemre? Be kell-e mennem a munkahelyemre?

A munkatársakra vonatkozó tájékoztatás az ELTE honlapján olvasható.

Az oktató-kutató kollégáktól azt kérjük, hogy ne látogassák a kar épületeit, a távolléti oktatásra otthonukban készüljenek fel, és lehetőség szerint onnan is bonyolítsák azt le! Hasonlóképp, a kutatómunkát is otthonról végezzék. A kar épületeit csak a legszükségesebb esetben, s a lehető legrövidebb ideig látogassák, megbeszéléseket kizárólag telefonon és online kommunikációs eszközökkel folytassanak!. 

A PPK hivatalai (a Dékáni Hivatal, a Tanulmányi Hivatal, és a Gazdasági Hivatal) folyamatosan működnek, támogatva a kar oktatási-kutatási és harmadik missziós tevékenységét. A munkatársak többsége távolról dolgozik, az épületekben ügyeletet biztosítunk.

2020. április 15-től (szerdától) – további intézkedésig – az ELTE PPK Izabella utcai és Kazinczy utcai épületei az alábbiak szerint tartanak nyitva: a Kazinczy utcai épületet hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-15:00 óráig lehet használni, az Izabella utcai épületet hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig vehetik igénybe a kollégák. A Bogdánfy utcai épület zárva tart.

Ki jöhet be az épületekbe?

A fertőzésveszély csökkentése érdekében az ELTE korlátozza a munkatársakon kívüli más személyek belépést, ezért ételfutár, csomagküldő szolgálat munkatársa sem fogadható. Kérjük a bejáró kollégákat, hogy más módon gondoskodjanak napközbeni étkezésükről.

Mit jelent az, hogy távolléti oktatás?

A távolléti oktatás munkaformáiról az ELTE PPK által kiadott módszertani útmutatóból lehet tájékozódni.

 

Az ELTE digitális ügymenetével kapcsolatos gyakran ismételt kérdések az elte.hu/tavolleti-gyik oldalon találhatóak.

Archív kérdések (2020.03.17.-től)

A Tanulmányi Hivatalban kellene elintéznem valamit. Mit csináljak?
 
A Tanulmányi Hivatalban 2020. március 12-től szünetel a személyes ügyfélfogadás, április 14-től – a felvételi, valamint a habilitációs és a doktori fokozatszerzési ügyek kivételével – sajnos már telefonon sem érhetők el a munkatársak. Az ügyintézés folyamatosan zajlik; kérjük, kizárólag ímélben keresse a Tanulmányi Hivatalt. Az elérhetőségeket itt találja.

A Tanulmányi Hivatalban csak a személyes ügyfélfogadás szünetel 2020. március 12-től, az ügyintézés azonban folyamatosan zajlik.  Javasoljuk, hogy ímélben írja meg kérését, kérdését, bármilyen hallgatói kérelem is benyújtható ímélben. Ha telefonon kívánja elérni a Hivatalt, akkor azt 10.00–15.00 óra között teheti meg minden munkanapon, az elérhetőségeket itt találja.

A szünet után bemehetek a PPK épületeibe?

Nem, a hallgatók a járványügyi helyzet miatt ellenkező intézkedésig sem a szünetben, sem a szünet utáni időszakban nem léphetnek be az egyetem épületeibe, az órákat távolléti oktatás keretében tartjuk majd meg. A tiltás nemcsak a tantermekre vonatkozik, hanem a közösségi terekre és a könyvtárakra is.

Mi lesz a vizsgákkal? 

Amennyiben a távolléti oktatás a vizsgaidőszakra is áthúzódik, a vizsgák megszervezésére az ELTE által 2020. március 23-tól hatályba léptetett ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályozás szerint kerül majd sor. A szabályozás elérhető az ELTE honlapján.

Most terveztem jelentkezni doktorira, változik-e a határidő?

A Pszichológiai Doktori Iskola és a Neveléstudományi Doktori Iskola is elektronikusan fogadja a jelentlezéseket. A jelentkezési határidőt  meghosszabbítottuk 2020. május 15-ig.

Mi lesz a vizsgákkal?

Bízunk benne, hogy a vizsgaidőszak kezdetéig a helyzet normalizálódik. Amennyiben a távolléti oktatás a vizsgaidőszakra is áthúzódik, a vizsgák megszervezésének módjáról időben tájékoztatást fogunk adni.

Meddig tart az előre hozott tavaszi szünet?

2020. március 16-22. között van az előre hozott tavaszi szünet, március 23-án kezdődik a tanítás, távolléti oktatás formájában. A tavaszi szünet korábban tervezett időpontjában (a húsvéti ünnepeket leszámítva) tanítás lesz.

Mikor lesz tanítási szünet a tavaszi félévben?

Az idei tavaszi szünetet a veszélyhelyzet miatt előre hozták, ezért a tavaszi szünet eredeti időpontjában nagypéntek (április 10.) és húsvét (április 12-13.) kivételével tanítás lesz. A korábban tervezettel ellentétben tehát lesz tanítás április 8-án, 9-én és 14-én is. Azokkal az esti és levelező munkarendben tanuló hallgatókkal, akiknek a március 14-i és 21-i órái az egyetem zárása és az előre hozott tavaszi szünet miatt elmaradtak, az oktatók fognak egyeztetni a pótlás módjáról.

Most terveztem jelentkezni doktorira, lesznek nyílt napok?

A korábban az ELTE PPK épületeibe meghirdetett doktori iskolai tájékoztató rendezvények elmaradnak. A Pszichológiai Doktori Iskola online nyílt napot tart 2020. március 24-én 16.00 órától, a Neveléstudományi Doktori Iskolával kapcsolatban egyelőre a honlapon tud tájékozódni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jelentkezési határidő nem változott!

Honnan fogom tudni, hogy melyik órám hogyan folytatódik? 

A tavaszi szünet utáni első héten minden oktató értesíti a hallgatóit arról, hogy hogyan folytatódik az adott kurzus a távolléti oktatás időszakában.

Hogy tudom leadni a szakdolgozatomat? 

A szakdolgozatok leadása várhatóan a Neptun tanulmányi rendszerben történik. Erről az egyetem központi rendelkezést ad ki a közeljövőben. A szakdolgozatok benyújtásának határidejét ez a változás nem érinti.

Most terveztem jelentkezni doktorira, változik-e a határidő?

A Pszichológiai Doktori Iskola és a Neveléstudományi Doktori Iskola is elektronikusan fogadja a jelentlezéseket. A jelentkezési határidő nem változott!