Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. IV. em.
Telefon: + (36-1) 461-3854
E-mail: fti@ppk.elte.hu
Honlap: https://fti.ppk.elte.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/elteppkfti


Vezetés

Dorner Helga intézetigazgató, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3484
Szoba: 441
E-mail: dorner.helga@ppk.elte.hu; fti_igazgato@ppk.elte.hu

Munkatársak

Lakos Renáta titkárságvezető
Telefon/Mellék: + (36 1) 461 4500 / 3854
Szoba: 440
E-mail: fti@ppk.elte.hu; lakos.renata@ppk.elte.hu
Csöngéné Somlai Andrea intézeti ügyintéző, szakmai gyakorlat szervező
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3872
Szoba: 442
E-mail: fti@ppk.elte.hu
Oszlánszki Ildikó oktatásszervező, PhD-hallgató
Telefon/Mellék: + (361) 461-4500 / 3846
Szoba: 442
E-mail: fti@ppk.elte.hu; elnok@ppkdok.elte.hu

Oktatók, kutatók

Berényi Ildikó Magdolna mestertanár
Telefon/Mellék: +(36-1) 462-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: berenyi.ildiko@ppk.elte.hu
Dr. habil. Budavári-Takács Ildikó habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: +(36-1) 462-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: budavari-takacs.ildiko@ppk.elte.hu
Csehné dr. habil. Papp Imola habilitált egyetemi docens
Szoba: 405
E-mail: papp.imola@ppk.elte.hu
Dr. D. Babos Zsuzsánna egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: babos.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Erdei Luca Alexa egyetemi tanársegéd
Szoba: 435
E-mail: erdei.luca@ppk.elte.hu
Fábri György habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5659
Szoba: 202
E-mail: gyorgy.fabri@ppk.elte.hu
Fehér Katalin professor emeritus
Gulyás Barnabás mestertanár
Szoba: 428
E-mail: gulyas.barnabas@ppk.elte.hu
Hegyi-Halmos Nóra egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: hegyi.halmos@ppk.elte.hu; fti_igazgato@ppk.elte.hu
Káplár-Kodácsy Kinga egyetemi adjunktus
Dr. habil. Karácsony Péter habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3854
Szoba: 405
E-mail: karacsony.peter@ppk.elte.hu
Korényi Róbert egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3854
Szoba: 428
E-mail: korenyi.robert@ppk.elte.hu
Kovács Zsuzsa egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3813
Szoba: 437
E-mail: kovacs.zsuzsa@ppk.elte.hu
Lakner Szilvia egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3833
Szoba: 438
E-mail: lakner.szilvia@ppk.elte.hu
Dr. Mandel Kinga Magdolna habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3876
Szoba: 443
E-mail: mandel.kinga@ppk.elte.hu
Mátrai Zsuzsanna professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3806
Szoba: 439
E-mail: matrai.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Fazekas Ágnes egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3876
Szoba: 443
E-mail: fazekas.agnes@ppk.elte.hu
Ponyi László egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: ponyi.laszlo@ppk.elte.hu
Soós Sándor egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: soos.sandor@ppk.elte.hu
Székely Mózes tudományos főmunkatárs
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5641
Szoba: BOG fszt. 12, KAZY 439, IZU 202
E-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu

Óraadók

Borbély-Pecze Tibor Bors habilitált egyetemi docens
Főző Attila digitális szakértő
Henczi Lajos felnőttképzési szakértő
Kraiciné Szokoly Mária c. egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3806
Szoba: 439
E-mail: szokoly.maria@ppk.elte.hu
Németh Balázs habilitált egyetemi docens
Üröginé Ács Anikó felnőttképzési szakértő

Kutatócsoportok