Befizetéssel kapcsolatos információk a 2022/2023-es tanév tavaszi félévben

2023.02.14.
Befizetéssel kapcsolatos információk a 2022/2023-es tanév tavaszi félévben

Tisztelt Hallgatók!
Az alábbiakban összegyűjtöttük Önöknek a befizetésekkel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat, tájékozódási pontokat.

Fontosabb határidők
- 2023. február 20. A Tanulmányi Hivatal megkezdi a kiírások elkészítését a Neptunban. Az elkészült kiírás feltétele a számla igénylésének és a befizetésnek.
- 2023. február 15. Az önköltségre vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje a 2022/2023. tanév tavaszi félévében.
- 2023. március 3. A kinyomtatott és hitelesített számlakérő nyilatkozatok leadásának határideje.
- 2023. március 15. Az önköltség befizetésének határideje a 2022/2023. tanév tavaszi félévében. Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetéseknek átfutási ideje van, kérjük, előre tájékozódjanak erről a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján!

Technikai információk
Az egyetem hallgatói befizetéseiket átutalással (gyűjtőszámlás befizetés), valamint bankkártyás fizetéssel is teljesíthetik. Az átutalások kezelését a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda végzi.
A befizető személye alapján kétféleképpen:
- ha a hallgató magánszemélyként teljesíti a befizetését, akkor számla igénylése nélkül a gyűjtőszámlán keresztül,
- ha a kötelezettséget részben vagy egészben cég fizeti (az egyéni vállalkozói befizetés is cégesnek számít!), akkor számla igénylése alapján a főszámlán keresztül.

A költségtérítés/önköltség befizetésével kapcsolatos fontos információkat (pl. határidő, késedelmi díj), a befizetéshez technikai segítséget ezeken a linkeken találnak:
http://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/tajekoztato/altalanos
https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy
Felhívjuk figyelmüket az automatikus teljesítés opcióra, amellyel kényelmesebbé tehető a befizetés, a megfelelő összeg gyűjtőszámlára érkezése utáni további lépések ezzel kiválthatók.

Hallgató kérelmek
A Hallgatói követelményrendszer 131. §. (4) pontja alapján A kar vezetője – rektor által átruházott hatáskörben –, a hallgató jövedelmi helyzetére és tanulmányi eredményére tekintettel – kérelemre – a befizetés határidejének és módjának egyidejű megállapításával részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot adhat a költségtérítés/önköltség befizetésére. A kar vezetője a költségtérítés/önköltség összegét csökkentheti a hallgató
kérésére, méltányossági alapon, illetve a Különös részben meghatározottak szerint.

A kérelmeket az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül, vagy a Tanulmányi ügyek > Űrlapok alatt található nyomtatvány kitöltésével és a kérelem indokát alátámasztó igazolásokat csatolva kell benyújtani a Tanulmányi Hivalatba. Az őszi félévben szeptember 15-ig, a tavaszi félévben február 15-ig, amely határidők jogvesztők. Ha az önköltséges képzésre történő átsorolásra később kerül sor, a kérelmek benyújtási határideje az átsorolásról szóló értesítést követő 15. nap.

Kérjük, hogy a kérelemben szereplő indokláshoz feltétlenül csatolják az azt alátámasztó hivatalos igazolást!
A Tanulmányi Bizottság határozata alapján a szociális rászorultságot igazolni kell, melyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
   a) a hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványán szereplő lakóhelye szerint illetékes helyi önkormányzat igazolása a hallgató lakóhelye szerinti ingatlanba bejelentett és tartózkodási hellyel rendelkező személyek számáról;
   b) munkáltatói jövedelemigazolás a hallgató lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jövedelméről;
   c) a b) pont szerinti személy írásos nyilatkozata arról, hogy nincs a b) pontban meghatározott munkáltatói igazolásban megjelölt jövedelmen kívüli jövedelme; illetve az azon túli jövedelmekről.


Üdvözlettel:
PPK Tanulmányi Hivatal