Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség


A fogyatékossággal élő hallgatók különféle támogatásokra és szolgáltatásokra jogosultak egyetemünkön. Ezt a jogukat akkor tudják érvényesíteni, ha speciális szükségletűként regisztrálnak a kari fogyatékosügyi koordinátornál. Regisztrálni bármikor lehet, de érdemes már a beiratkozási időszakban megtenni. A PPK-n regisztráció céljából a PPK koordinátoránál, Solymosi Katalinnál kell jelentkezni ímélben (eselyegyenloseg@ppk.elte.hu).
 

Mi történik a regisztráció során?

1. A fogyatékosságot igazoló szakértői papírok ellenőrzése,
    illetve egy személyes beszélgetés keretében
2. a regisztrációs adatlap és nyilatkozatok kitöltése,
3. valamint a megsegítés lehetőségeiről való tájékoztatás és hogy milyen támogatásokat kíván igénybe venni a fogyatékosságával összefüggésben.

Az 1. lépéssel már lehetőséget kap a Neptunban való rögzítésre, ezáltal már az első szemeszterben élhet a kurzusokra való bejutás során az előnyben részesítés jogával. A regisztráció azonban csak mindhárom lépés után lesz teljes.
 

Hogyan tudok regisztrálni?

1. A beiratkozás után ímélben kell jelentkezni a koordinátornál az eselyegyenloseg@ppk.elte.hu címen.

 • A levél tárgyába írja be: Regisztráció 2022. és a saját nevét.
 • A fogyatékosságot igazoló szakvéleményt csatolja a leveléhez szkennelve vagy fotózva.
 • Mindezt célszerű augusztus végén megtenni.

2. Ha a papírok rendben vannak, a hosszú távú és személyre szabott támogatások érdekében még szükség van egy személyes beszélgetésre a koordinátorral. Ennek időpontját és módját ímélben tudjuk egyeztetni. Ha megoldható, egy személyes találkozó keretében, de a járványügyi helyzetre való tekintettel megtörténhet online is.  A megbeszéléskor legyen Önnél a speciális szükségletet igazoló szakértői vélemény eredeti példánya. A személyes megbeszélés során történik még a regisztrációs adatlap és nyilatkozatok közös kitöltése és aláírása. Online konzultáció esetében az aláírással kapcsolatos opciókat egyeztetjük. (Felhívjuk a figyelmét, hogy a PPK adatlapja némileg eltér a SHÜTI által kínált adatlaptól!)

A regisztrációs beszélgetés kb. fél órát vesz igénybe.

A regisztráció megtörténte után Ön bekerül az Egyetem tanulmányi rendszerébe mint speciális szükségletű hallgató. Ezáltal jogosult a szolgáltatások és támogatások igénybevételére. A tanulmányi jellegű kedvezményekre a személyes konzultáció alapján a kar koordinátorától kap egy kari koordinátori igazolást, amivel majd felkeresheti a tanárait, amikor szükségét látja.

Mit jelent a speciális szükséglet?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a fogyatékosság fogalmat használja. Az ELTE a támogatandók körét tágabban értelmezi, a speciális szükségletű hallgatók körébe tartoznak a fogyatékosokon kívül a krónikus betegségben szenvedő, tartós orvosi kezelésre szorulók is. Eszerint az a hallgató (jelentkező) kaphat többlettámogatást, aki

 • mozgássérült,
 • látássérült,
 • hallássérült,
 • beszédfogyatékos,
 • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
 • autizmusspektrum-zavarral él,
 • egyéb pszichés fejlődési zavarban érintett (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavar), vagy
 • tartós orvosi kezelésre szoruló, krónikus beteg, akinek az egészségi állapota, a gyógyszerei vagy az orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatára.
Mivel igazolhatom a speciális szükségletemet?
 • Fogyatékosság esetében:
  • ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye szükséges hozzá (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport).
  • Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezel a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor 2020. szeptember 1. előtt a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleménye; 2020. szeptember 1. után az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménye szükséges.
 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleményével, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.

Ki miben fog tudni segíteni nekem?

A kari koordinátor és a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) közösen látja el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését. Az egyetemi élettel és ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekben a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) esélyegyenlőségi biztosa segít.

I. A kari koordinátor

 • feladata a karon tanuló, speciális szükségletű diákok regisztrálása, majd a speciális szükséglet tanulmányi rendszerben való rögzítésének elintézése, és
 • a hallgatók igényeinek felmérése, azokról kari igazolás kiállítása, amivel a hallgató érvényesíteni tudja a jogait az oktatóknál.
 • Segít a tanulást támogató lehetőségek megkeresésében.
 • Szükség esetén segít a speciális szükséglettel összefüggésben felmerülő problémák kezelésében. Egyeztet az oktatásszervezőkkel, a Tanulmányi Hivatallal, az oktatókkal, tanácsot ad a hallgatók és az oktatók számára.
 • Kapcsolatot tart a SHÜTI munkatársaival és a HÖK esélyegyenlőségi referensével.
 • A koordinátor véleményezi a fogyatékossággal összefüggő tanulmányi kérelmeket.
 • Tájékoztat az aktuális tudnivalókról a oldalon.

II. Az ELTE Szolgáltatási Igazgatóság keretén belül működő Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) hivatott az egyes fogyatéktípusoknak megfelelő gyógypedagógiai segítségnyújtás megszervezésére (például útvonaltanítás vagy felolvasóprogram biztosítása látássérülteknek, jegyzetelő a hallássérültek számára, mozgáskorlátozottaknak segítségnyújtás a közlekedésben, az önellátási tevékenységekben). A bőséges szolgáltatási kínálat részeként kérhető tananyag-adaptáció, az Egyetemi Könyvtár digitális tananyagaihoz való hozzáférés biztosítása, a Neptun-használat megtanítása, az írásbeli munkák nyelvhelyességének javítása stb.

Személyi segítőt is itt igényelhet, aki segíthet akár a tanulásban, az ügyintézésben, a napi életvitel támogatásában stb.  A SHÜTI által nyújtott szolgáltatásokról itt olvashat. A SHÜTI weblapján más fontos információt is megtalál, pl. a segítő kollégák elérhetőségét, aktuális programokat stb.

III. A PPK (HÖK) esélyegyenlőségi biztosa (esely@ppk.elte.hu).

Ő és csapata segítenek a hallgatói élettel, ösztöndíjakkal, szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekben, a kari közösségek megszervezésében.

Bármely támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az érintett hallgató speciális szükségletűként regisztrál. A regisztrációról és az igazolás módjáról itt olvashat.

2022.07.26.