Történet

A kar története

A kar története
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar az ELTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, amely 2003-ban kezdte meg működését több szakterület egyesülésével.

A kar elődjét képezi a pesti egyetem 1814-ben alapított neveléstudományi tanszéke és a Pázmány Péter Tudományegyetem egykori pszichológia tanszéke is, amelyek folytatásaként indultak el az ELTE Bölcsészettudományi Karának pedagógiai és pszichológiai képzései.

A kétezres évek elején az egyetem vezetése önálló karrá emelte a pedagógiai, a pszichológiai, valamint a sport- és egészségtudományi szakterületet. Az ELTE BTK Pszichológiai Intézete, pedagógiai tanszéke, a Tanárképző Főiskolai Kar egyes részei, valamint az ELTE Tanárképzési és -továbbképzési Koordinációs Központ integrációjával így létrejött a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, ahol 2003 szeptemberében indult el az oktatás. A kar történetéről bővebben olvashat a PPK 10 éves fennállását ünneplő jubileumi kötetben.

A PPK megalakulása óta folyamatosan fejlődik, képzési portfóliója bővül és rohamosan nőtt a hallgatók létszáma is. 2017. február 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi egységeinek integrációjával, a szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézettel, valamint Sporttudományi Intézettel gazdagodott a PPK. Ma már összesen nyolc intézet működik a karon, ahol több mint 4400 magyar hallgató folytatja tanulmányait.

Élen a rangsorokban

Az ELTE PPK pszichológia képzési területen rendre elöl végez a hazai és nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. A HVG és a Figyelő listája szerint évek óta az ELTE PPK nyújtja a legjobb képzést bölcsészet- és sporttudományi képzési területeken. Nemzetközi szinten pedig az Egyetem pszichológia képzése benne van a top 200-ban, ami világviszonylatban a legfelső 5 százalékba tartozást jelenti.

Sokszínű képzési portfólió

A kar a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű képzésekre is, immár nyolcféle angol nyelven is oktatott szakkal büszkélkedhet a PPK, 2010-től pedig dinamikusan emelkedik a külföldi hallgatók száma. Míg 2014-ben több mint kétszáz külföldi diák érdekezett a PPK-ra, 2020-ban ötszáz főnél is többen vesznek részt a nemzetközi kurzusokon. 

A PPK sokszínűsége leginkább képzései terén mutatkozik meg: a bölcsész irányultság mellett sporttudományi, természettudományi (számítógépes és kognitív idegtudomány), gazdaságtudományi (emberi erőforrások) képzések is folynak a karon, illetve az intézmény a pedagógusképzésben is jelentős szerepet vállal. Szakirányú továbbképzései pedig több szűkebb szakterületen nyújtanak fejlődési, továbbtanulási lehetőséget.
 

Kimagasló kutatási tevékenység

A Pedagógiai és Pszichológiai Karon az oktatás mellett kiemelkedő szerepe van a kutatási tevékenységnek is. A kar oktatói és hallgatói nagy számban vesznek részt nemzetközi és hazai projektekben, intézeteiben mintegy félszáz kutatócsoport folytat értékes munkát, eredményeiket pedig elismert szaklapokban publikálják.

A PPK-n működő, országosan is egyedülálló laborok a kutatás fontos színterei: az ELTE Babalabor,  az ELTE PPK alváslabor vagy a Terhelésélettani laboratórium munkatársai professzionális eszközökkel végzik az egész társadalom számára hasznos vizsgálataikat. 

 A kar több nemzetközi szinten is jegyzett szakmai folyóiratot működtet, a viselkedési addikciókkal foglalkozó Journal of Behavioral Addictions c. nemzetközi lapja pedig hazánk legmagasabban rangsorolt tudományos folyóirata lett a közép-európai régióban.

Harmadik misszió

Saját alap-, mester és doktori képzésein, illetve szakirányú továbbképzésein túl a kar hozzájárul az egész Egyetem képzési és szolgáltató tevékenységéhez is az életvezetési tanácsadás, valamint a testnevelés és a sport területein.

A kar társadalmi szerepvállalásának egyik legfontosabb eleme a „Harmadik Kor Egyeteme, ELTE – a tevékeny időskorért” program működtetése a kerületi önkormányzat támogatásával, amelynek célja, hogy az idősebb korosztály számára is tanulási lehetőséget biztosítson nyílt előadások és szemináriumok tartásával. Az ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék munkatársai pedig 2013 óta Szerencsejátékos Segélyszolgálatot működtetnek, amely a szerencse- és videójátékkal összefüggő problémák kezeléséhez nyújt segítséget anonimitás és teljes titoktartás mellett.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánjai

Hunyady György (2003–2007)
Oláh Attila (2007–2010) (2010–2014)
Demetrovics Zsolt (2014–2019) (2019–2021)
Zsolnai Anikó (2021– )

Az ELTE PPK épületei