Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

Kutatócsoportok

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

Ember–Környezet Tranzakció Intézet

Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

Neveléstudományi Intézet

Pszichológiai Intézet

ELTE Viselkedéstudományi Labor
Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány Kutatócsoport
Executive Functions Research Group
Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport
Hatékony Tanulás Kutatócsoport
Humán Tudományos Pszichológia Kutatócsoport
Humán-elektrofiziológia Csoport
Humán-interakció Kutatócsoport
HUN-REN-ELTE-PPKE Serdülőkori Fejlődés Kutatócsoport
Integratív Neuropszichológia Kutatócsoport
Iskolapszichológia és Tanárképzés Kutatócsoport
Iskoláskorú Gyermekek Egészségmagatartása Kutatócsoport
Kognitív Képességek Kutatócsoport
Kriminálpszichológia Kutatócsoport
Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoport
Matematikai Megismerés Kutatócsoport
Mentális Jóllét és Alkalmazott Egészségpszichológia a Felsőoktatásban Kutatócsoport
Metatudomány Kutatócsoport
Nyelv és Agy Kutatócsoport
Pozitív Pszichológia Kutatócsoport
Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport
Szervezet- és Vezetéspszichológiai Kutatócsoport
Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely
Társas Elmék Kutatócsoport
Viselkedéses Orvoslás és Kutatási Hitelesség Kutatócsoport
Zenei és Nyelvi Fejlődés Kutatócsoport

Pedagógiai és Pszichológiai Intézet — Szombathely

Sporttudományi Intézet — Szombathely

Kutatócsoportjainkhoz kapcsolódó rendezvénysorozatunk: https://ppk.elte.hu/kutatocsoportok-foruma