Kutatási projektek

Kutatási projektek

A Kar komplex és multidiszciplináris kutatási és oktatási portfóliójával összhangban mintázódik az utóbbi években sikeresen megpályázott projektek köre. A sikeresen elnyert projektek jelentős mértékben előmozdítják a karon folyó alapkutatási tevékenységet (Kutatói kezdeményezésű, poszt-doktori és fiatal kutatói, valamint Lendület kutatócsoporti projektek) különböző témakörökben. Kiemelkedően fontosak a közvetlen európai uniós finanszírozással megvalósuló kutatás-fejlesztési tevékenységek (MARIHE, EDITE, JUST projektek), valamint az NKFIH által támogatott kutatói élvonal pályázat keretében megvalósuló Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata című projekt, valamint a nemzeti kiválósági támogatás keretében megvalósuló Szorongás helyett énhatékonyság című, több kar együttműködésében, a PPK koordinálásával megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt. Az alkalmazott kutatások, kutatás-fejlesztési tevékenységek hangsúlyos jelenlétét illusztrálja a kar koordinációja mellett megvalósuló EFOP-3.1.2-16-2016-00001 jelű projekt (A pedagógusok módszertani felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében), ami az ELTE valamennyi pedagógusképzésben érintett karának részvételévél a PPK koordinációja mellett zajlik.

Összességében elmondható, hogy a megvalósítás alatt álló projektek mindegyike erős kutatási orientációt és a kutatási eredmények gyakorlati (oktatásban, szolgáltatás/termék fejlesztés) hasznosíthatósága iránti elkötelezettséget jelenít meg.

A karon jelenleg több mint 60 projekt megvalósítása zajlik, melyek támogatási nagyságrendje meghaladja 3 milliárd forintot.
2020.09.18.