Diplomaosztó 2021. július

Tájékoztató az oklevél átvételének lehetőségeiről a 2020/2021-es tanév tavaszi félévben a budapesti képzési helyszín hallgatói számára

2021.06.22.
Diplomaosztó 2021. július EN
FIGYELEM, VÁLTOZÁS!
A közelmúltban meghozott kormánydöntések alapján a diplomaosztón részt vehetnek azok is, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, továbbá megkaphatják az oklevelet azok is, akik nem teljesítették az oklevél megszerzéséhez kötelezően előírt nyelvvizsgát.

A PPK által tartandó diplomaosztókkal kapcsolatos, korábban közzétett, alábbi információk továbbra is érvényesek azzal, hogy:

 • nem szükséges a részvételhez a védettségi igazolvány, és azt a belépéskor nem fogjuk ellenőrizni,
 • a nyelvvizsgakötelezettség teljesítésének hiányában is megkaphatják a diplomaosztón az oklevelet a jelen, 2020/2021-es tanév tavaszi félévben záróvizsgázók. (A korábbi félévekben záróvizsgázók postán kapják meg az oklevelet.)

Az ünnepségeken a fentiek figyelembevételével továbbra is csak azok vehetnek részt, akik a Neptunban regisztráltak.

A regisztráció határidejét meghosszabbítjuk 2021. július 4. 23:59-ig, ehhez a Neptunban új regisztrációs kérvényt tettünk közzé. Ha Ön korábban már regisztrált, és a regisztrációban szereplő adatokat nem kívánja megváltoztatni, nem szükséges újból regisztrálnia.

Továbbra is érvényesek a diplomaosztóval kapcsolatban az alábbiak:

 • a diplomaosztón csak azok vehetnek részt, akik a Neptunban regisztráltak,

 • a diplomaosztón hozzátartozók vagy egyéb vendégek fogadására nincs lehetőség,

 • az ünnepségének pontos kezdési időpontját a regisztrációk lezárulta után fogjuk közzétenni,

 • annak a hallgatónak, aki nem vesz részt a diplomaosztón, az oklevelét hivatalos iratként postázzuk,

 • az esetleges maszkviselési kötelezettségről – az aktuálisan érvényes szabályoknak megfelelően – a későbbiekben adunk tájékoztatást, de a diplomaosztón ettől függetlenül is erősen javasoljuk a maszk és – a diploma átvételekor – (fehér) kesztyű viselését.


A 2020/2021-es tanév tavaszi félévben Pedagógiai és Pszichológiai Kar diplomaosztó ünnepséget tart személyes jelenléttel. Az ünnepségen csak azok a végzős hallgatóink vehetnek részt, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A diplomaosztót csak a budapesti képzési helyszínen végzettek számára rendezzük, a PPK szombathelyi hallgatói a Szombathelyen szervezett diplomaosztón 2021. július 3-án vehetik át az oklevelüket.

Ön választhat, hogy az oklevelét miként kívánja átvenni:
 • személyesen a kari diplomaosztó ünnepségen, amire regisztrálnia kell, vagy
 • postai úton, a Neptunban rögzített értesítési címére küldött hivatalos iratként.

A diplomaosztó helye, ideje

2021. július 26–28. hétfő–szerda
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Aula (Budapest VII., Kazinczy u. 23–27.)

A diplomaosztót szakonként külön napokon szervezzük, az egyes szakok napok szerinti beosztása a következő:

július 26. hétfő

andragógia BA, közösségszervezés BA, pedagógia BA, andragógia MA, emberi erőforrás tanácsadó MA, interkulturális pszichológia és pedagógia MA, társadalmi befogadás tanulmányok MA,

edző BSc, sport- és rekreációszervezés BSc, sportszervező BSc, rekreáció MSc

július 27. kedd

pszichológia BA, neveléstudomány MA,

szakirányú továbbképzések: fejlesztőpedagógus, közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga, mentortanár-képzés, módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban, pedagógus-szakvizsga

július 28. szerda

pszichológia MA,

szakirányú továbbképzések: általános és családügyi mediáció (közvetítés), coach – üzleti edző, igazságügyi klinikai szakpszichológus, meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, pedagógiai szakpszichológus, perinatális   szaktanácsadó, szexuálpszichológiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus

Az adott napon az adott szakos diplomaátadó ünnepségének pontos kezdési időpontját a regisztrációk lezárulta után fogjuk közzétenni.

Részvétel a diplomaosztón

Az ünnepségen előzetes regisztráció alapján az a végzős hallgatónk vehet részt, aki

 • a 2020/2021-es tanév jelen, tavaszi félévében tett sikeres záróvizsgát Budapesten,
 • teljesítette az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-kötelezettség(ek)et,
 • rendelkezik Magyarországon vagy az Európai Unióban kiállított védettségi (oltási) igazolással,
 • a belépéskor bemutatja a védettségi igazolványát és vele együtt egy személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt (lehetőség szerint azt, amelyiknek a sorszáma szerepel a védettségi igazoláson),
 • az épületben tartózkodása során maszkot visel (ez alól nem mentesít a védettségi igazolvány).
FIGYELEM! Lehetséges, hogy a diplomaosztón való részvétel feltételei a rendezvény időpontjáig változnak, így különösen a védettség igazolására vonatkozó és egyéb, a járványhelyzettel kapcsolatos szabályok, valamint az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-kötelezettség. A diplomaosztón való részvétel feltételeinek esetleges megváltozásáról itt, ezen a weboldalon adunk tájékoztatást. Javasoljuk, hogy azok is regisztráljanak a Neptunban a diplomaosztóra, akik a jelenlegi szabályok szerint ugyan nem vehetnek részt azon, de ha a szabályok változása megengedi, akkor személyesen vennék át a diplomájukat.
A diplomaosztón hozzátartozók vagy egyéb vendégek fogadására sajnos nincs lehetőség.

Az ünnepséget online módon közvetíteni fogjuk, végzős hallgatóink hozzátartozói, vendégei így követhetik az eseményeket. A közvetítés elérhetőségéről azoknak a hallgatóknak küldünk majd értesítést, akik a regisztráció során ezt kérik. Az ünnepségen való részvétellel és a felvételkészítéssel kapcsolatos Adatkezelési tájékoztatót az oldal alján találja.

Az oklevelet az ünnepségen csak személyesen lehet átvenni, meghatalmazással erre nincs lehetőség. Aki a regisztrációja ellenére esetleg mégsem tud eljönni a diplomaosztóra, annak az alább leírtaknak megfelelően, postán küldjük meg az oklevelét.

Regisztráció a diplomaosztóra

A diplomaosztó ünnepségre a Neptunban tett nyilatkozattal regisztrálhat. A nyilatkozat a Neptunban az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt PPK Diplomaosztó regisztráció 2020/21/2 néven érhető el. Regisztrálni 2021. június 30-án 23:59 óráig lehet.

A nyilatkozat a Neptunban az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt PPK Diplomaosztó regisztráció 2020/21/2 (módosított) néven érhető el.

Regisztrálni 2021. július 4-én 23:59 óráig lehet.

A regisztráció során külön-külön kell nyilatkozni arról, hogy részt kíván-e venni a diplomaosztón és/vagy szeretne hozzáférést kapni a diplomaosztó közvetítéséhez, továbbá nyilatkozni szükséges az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről is.

A regisztráció lezárulta után tesszük közzé az egyes szakok ünnepségének kezdő időpontját. A regisztrált hallgatók Neptun-kódját közzétesszük a honlapunkon, számukra ezen felül Neptun-üzenetben küldünk a diplomaosztó ünnepségre szóló, a tudnivalókat is tartalmazó meghívót. Aki a Neptunban ezt a funkciót nem tiltja le, az ímélben is megkapja az üzenetet. FIGYELEM! A regisztráció önmagában nem jogosít fel a diplomaosztón való részvételre, az csak az egyik elengedhetetlen feltétele.

Az oklevél postai küldeményként történő megküldése

Ha Ön nem regisztrál a Neptunban a diplomaosztón való személyes részvételre, vagy ha a regisztrációja ellenére mégsem tud azon részt venni, az oklevelét hivatalos iratként postázzuk a Neptunban szereplő, állandó lakcímére, vagy – ha megadott ilyet – az értesítési címére, amit személyesen vagy meghatalmazottja útján vehet át. Kérjük, hogy a címét szíveskedjék ellenőrizni és szükség esetén javítani a Saját adatok > Elérhetőségek menüpontban. (Az állandó lakcímet a Quaestura oldalán, elektronikus ügyintézéssel lehetséges módosítani.)

Az átvétel bármely formáját választja is, a záróvizsga és az oklevél kiállítása közötti időszakban lehetősége van igazolást kérni arról, hogy az oklevele kiállítása folyamatban van. Ez az igazolás a záróvizsgát követően 30 napig érvényes, és ezen idő alatt teljes egészében helyettesíti az oklevelet (pl. a felvételi eljárásban).

A záróvizsgával, a kérhető igazolásokkal, illetve az oklevél kiállításával és átadásával kapcsolatos egyéb információkról ezen a weboldalunkon tájékozódhat.

PPK Tanulmányi Hivatal

Frissítve: 2021. június 29.

Adatkezelési tájékoztató