Hunyady György díszdoktori előadása

2022.05.04.
Hunyady György díszdoktori előadása
Az ELTE Szenátusa díszdoktori címmel tüntette ki Hunyady György szociálpszichológust, a Pedagógiai és Pszichológia Kar alapító dékánját. Avatására a Pázmány-nap alkalmából 2022. május 6-án került sor.

Hunyady György a szociálpszichológia hazai meghonosítója, az ELTE-n fiatal szakemberek nemzedékeit vezette be a tudományterület nemzetközi főáramába. Kutatási területei a szociális megismerés, a társadalmi viszonyok élményvilága, a nemzeti tudat, a társadalmi közérzet és a közgondolkodás, a kontraszelekció. Összegző monográfiájára (Sztereotípiák a változó közgondolkodásban) számos későbbi kutatás épült, életműve később politikai, jogi és gazdasági pszichológiával foglalkozó köteteiben teljesedett ki. 1977 óta tanít az ELTE-n, 1988-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. Évtizedekig vezette a Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszéket, 1993-tól 2007-ig az ELTE Pszichológiai Tanszékcsoportját, majd Intézetét irányította. 1989–1992 között az ELTE BTK dékánja, 2003–2007 között alapító dékánja az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának. A mai napig aktív részese a PPK doktori képzéseinek. 2001-ben az MTA rendes tagjává választották. Több száz tudományos könyv, tanulmány, szakírás, tankönyv kötődik a nevéhez. Az Alkalmazott Pszichológia folyóirat alapítója, 2016-tól a Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke volt.

A Pázmány-napi ünnepségen, a cím átvételekor Hunyady György elmondta, megtisztelőnek érzi, hogy a hazai pszichológusok közül elsőként kapta meg az ELTE legrangosabb elismerését. Egyetemünkhöz régi és erős szálak fűzik, amelyek között még családi vonatkozásúak is bőven vannak. Mivel jómaga szociálpszichológus, külön öröm neki, hogy az Egyetem díszdoktorai között több külföldi szociálpszichológus is van. Ez a tudományág jellegzetesen amerikai, és ma az együttműködések jelentősége minden korábbinál nagyobb, ezzel együtt fontos lenne tovább fejleszteni és megőrizni a hazai sajátosságokat is – mondta. 

Díszdoktorrá avatása alkalmából Hunyady György A változások szociálpszichológiája és a szociálpszichológia változásai címmel tartott előadást május 4-én, amely megtekinthető ezen az oldalon, illetve teljes képernyős nézetben ide kattintva, az ELTE PPK youtube-csatornáján!