Edző BSc

2023.12.20.
Edző BSc
Edzőnek lenni nemcsak jó és izgalmas munkával járó feladat, de komoly, életre szóló hivatás is egyben. Úgy kell kihoznod emberekből, csapatokból a maximumot, hogy közben a személyiségüket is fejleszted. Az ELTE PPK-n olyan edzőket képzünk, akik képesek mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt sportolók edzésfolyamatainak önálló, magas szintű tervezésére és végrehajtására.

Végzettjeinket várja szinte az egész sportvilág, amely az egyik legdinamikusabban növekvő, munkahelyek tömegét kínáló piac. Elhelyezkedhetsz sportegyesületeknél, sportági akadémiákon, a nemzeti válogatott edzője mellett, iskolák diáksport-egyesületeinél edzőként. Az alapdiploma birtokában lehetőséged lesz tanulmányaidat mesterszinten folytatni.

Felvételi információk

Az edző alapképzési szakon elegendő az érettségi bizonyítvány megléte, ugyanis a szakon a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával kell kiszámolni, intézményi pontok hozzáadása nélkül.

Gyakorlati vizsga - Beküldendő dokumentumok

Az edző alapszakon a felvételi egyik feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. Ehhez az Egészségügyi lap - Specializációválasztás beküldése szükséges.

A nyomtatványon a jelentkező nyilatkozatot tesz arról, hogy felvétele esetén az egyetem által, a beiratkozási időszakban szervezett egészségügyi vizsgálaton részt fog venni, valamint az edző szakon már a felvételi vizsga is a jelentkező által választott specializáció (sportág) szerint zajlik, ezért a jelentkezőnek előre szükséges megjelölnie azt az űrlapon.

Az Egészségügyi lap - Specializációválasztás nyomtatványt saját kezű aláírással ellátva kell feltölteni az e-felvételire (szkennelve vagy fotózva) "egészségügyi igazolás" jogcímen 2024. február 15-ig.

Az edző alapképzési szakon gyakorlati vizsga van, amely négy részből áll:

Biológia írásbeli: 50 pont
Sportági elmélet írásbeli: 30 pont
Sportági elmélet szóbeli: 30 pont
Sportági gyakorlat: 90 pont
Összesen: 200 pont

A vizsgát csak az jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre (2024. február 15.) feltöltötte az Egészségügyi lap - Specializációválasztás-t.

A biológia írásbeli vizsga kizáró jellegű. 50% (25 pont) alatti eredmény esetén a jelentkezés kizárásra kerül, a jelentkező a vizsga további részein nem vehet részt.

A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető. Ehhez a Nyilatkozat az edző alapképzési szak felvételi vizsgája alóli felmentéshez nyomtatvány beküldése szükséges. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2024. február 15-ig kell feltölteni az e-felvételibe "előalkalmassági vizsgát igazoló dokumentum" jogcímen. A nyilatkozathoz mellékelni kell az adott országos sportági szakszövetség által kiállított, hivatalos igazolást a megfelelő sporteredményről.

A gyakorlati vizsgák Szombathelyen 2024.06.14-én, Budapesten 2024.06.17-én lesznek.

Az Egészségügyi lap - Specializációválasztás beküldésének hiánya, vagy a gyakorlati vizsga sikertelensége esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A gyakorlati vizsga időpontjáról és helyszínéről az intézmény valamennyi jelentkezőt e-mail-ben fogja értesíteni, várhatóan két héttel a vizsga időpontja előtt.

A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Letölthető dokumentumok:
A gyakorlati vizsga leírása
Egészségügyi lap - Specializációválasztás
Nyilatkozat az edző alapképzési szak felvételi vizsgája alóli felmentéshez


A képzés bemutatása

A képzési idő: 6 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási formák:

  • állami ösztöndíjas
  • önköltséges: 225.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest és Szombathely

A 2024. évi általános felvételi eljárásban az edző alapszak mindkét képzési helyen megjelölhető a jelentkezés során a következők szerint: Budapesten nappali munkarendben, Szombathelyen nappali és levelező munkarendben került meghirdetésre a képzés. Mindkét képzési helyen más-más sportági kínálat érhető el.

A szombathelyi levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente hétfői és keddi napokon, valamint januárban és júniusban egy hét szakmai tábor.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: szakedző (megjelölve a sportágat)

A budapesti és szombathelyi képzések tanterveit innen töltheti le.

A képzés célja

Edzőnek lenni nemcsak jó és izgalmas munkával járó feladat, de komoly, életre szóló hivatás is egyben. Egy edzőnek úgy kell kihoznia az emberekből, csapatokból a maximumot, hogy közben a személyiségüket is fejleszti. Olyan edzőket képzünk, akik szerteágazó elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt sportolók edzésfolyamatának önálló, magas szintű tervezésére és végrehajtására. A képzés végére élettani-anatómiai, pszichológiai, pedagógiai és edzéselméleti tudásuk, valamint modern diagnosztikai, műszeres mérési eljárások ismeretének birtokában felkészültek lesznek sportolók kiválasztására és fizikális-mentális felkészítésére. További cél, hogy képesek legyenek sportszervezetek szakmai munkájának irányítására és szervezésére. Az alapképzés elvégzésével emellett lehetőségük lesz tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására is.

Főbb tárgyak

A képzés első, az edzői munkára felkészítő általános része közös, a későbbiekben az adott sportágaknak megfelelően szétválik. Közös tárgyak:

  • anatómia-élettan, terhelésélettani laborgyakorlat, edzéselmélet
  • gimnasztika, motoros képességek fejlesztése
  • sporttáplálkozás
  • sportpszichológia, sportpedagógia, sportszociológia
  • kommunikáció
  • sportmenedzsment

Specializációk

Az edző alapképzési szakon az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

Budapesten választható specializációk nappali munkarendben: kajak-kenu, kosárlabda, ökölvívás, úszás.

Szombathelyen választható specializációk nappali munkarendben: atlétika, kosárlabda, kungfu, labdarúgás, röplabda, tájékozódási futás, torna, úszás.

Szombathelyen választható specializációk levelező munkarendben: atlétika, kosárlabda, kungfu, labdarúgás, ökölvívás, röplabda, tájékozódási futás, torna, úszás.


Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

Végzett hallgatóinkat várja szinte az egész sportvilág, amely az egyik legdinamikusabban növekvő, munkahelyek tömegét kínáló piac. Elhelyezkedhetnek sportegyesületeknél, sportági akadémiákon, a nemzeti válogatott edzője mellett, iskolák diáksport-egyesületeinél edzőként. Emellett a végzettség birtokában lehetőségük lesz gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások vezetésére; sportszövetségnél vezetőedzői, akár szövetségi kapitányi feladatok ellátására, illetve a vezetőedző segítésére.

Emellett lehetnek helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensek. Sportágtól függően túra- és programvezetői, instruktori feladatkörök betöltését is elláthatják. Önállóan is létrehozhatnak sportegyesületet, ahol a szakmai munkát irányíthatják. Az alapdiploma birtokában lehetőségük lesz tanulmányaikat mesterszinten folytatni.


Tájékoztató videók