Edző BSc

Edző BSc

Edző BSc szak

Az ELTE PPK edző alapképzését annak ajánljuk, aki ismeri választott sportága főbb technikai és taktikai elemeit, képes azok gyakorlatban történő végrehajtására. Ezt kiegészítve alapvető anatómiai és élettani tudással rendelkezik. Fontos, hogy folyamatos tanulásra, önképzésre nyitott legyen a diploma megszerzése után is. A jelentkezőnek választott sportágában sportolói múlttal kell rendelkeznie, nem feltétlenül szükséges első osztályú bajnokságból, ám a sportág iránti érdeklődése és motivációja elengedhetetlen.