Emberi erőforrások BSc

2023.12.20.
Emberi erőforrások BSc
Érdekel a HR? Szívesen foglalkoznál emberekkel? Szeretnéd a pszichológia, a társadalomtudományok és a gazdálkodástudomány terén is képezni magad? Fontosnak tartod, hogy a képzés során a gyakorlatban is fejleszthesd készségeidet? Akkor legyél az ELTE PPK emberi erőforrások alapképzési szak hallgatója!

Ha talpraesettnek, kreatívnak tartod magad, jó kommunikációs készséggel rendelkezel és érdekelnek a gazdasági folyamatok is, akkor ez a szak neked való! Tanulmányaid során elmélyítheted önismeretedet és fejlesztheted konfliktuskezelési módszertáradat, hogy a pálya iránt elkötelezett, sikeres HR-szakember váljon belőled. A közgazdasági, számviteli, marketing alapok mellett nagy hangsúlyt kapnak a képzés során a szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai, munkaerőpiaci ismeretek, illetve a kommunikációs készségek fejlesztése is. A képzés jellegéből adódóan matematikai ismeretekre is épít, de a jelentkezésnek nem feltétele az emelt szintű matematika érettségi.

Felvételi információk

A 2024. évi általános felvételi eljárás alapszakjainak pontszámításról a felvi.hu honlapján részletesen tájékozódhat.

Az alábbi tárgyak közül kettőből kell érettségizni, legalább az egyikből emelt szinten:

gazdasági ismeretek, informatika, digitális kultúra, matematika, történelem, földrajz, állampolgári ismeretek, fenntarthatóság, üzleti gazdaságtan, közigazgatási ismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek, idegen nyelvű ügyviteli ismeretek, angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol (akár két idegen nyelvből tett érettségi is figyelembe vehető).

Emberi erőforrások alapszak részletes pontszámítása

Ha nem rendelkezik emelt szintű érettségivel

1. Az emelt szintű érettségit kiváltó, felsőoktatásban szerzett oklevelek elfogadása a felvételi eljárásban

Az emberi erőforrások alapképzési szakra történő jelentkezés esetében az emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése a szakon:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;

- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;

- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;

- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

2. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról bővebb információt a felvi.hu oldalán talál.

3. Emelt szintű érettségi teljesítése

Az emelt szintű érettségire történő jelentkezésről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat. Jelentkezési határidő: 2024. február 15.


A képzés bemutatása

A képzési idő: 7 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180 + 30

Munkarend: nappali

Finanszírozási formák:

  • állami ösztöndíjas
  • önköltséges: 350.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon

A képzés tantervét innen töltheti le.

A képzés célja

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva képesek az emberi erőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerő-piacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek az érintett területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetek emberi erőforrás-gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb szervezetek esetében egy-egy részterület önálló ellátására, irányítására, valamint projektekben való hatékony közreműködésre.

Főbb tárgyak

A közgazdasági, számvitel, marketing alapok mellett nagy hangsúlyt kapnak a képzés során a szervezetpszichológiai, szervezetszociológia, emberi erőforrás menedzsment, munkaerőpiaci ismeretek, illetve a kommunikációs készségek fejlesztése is. A képzés jellegéből adódóan matematikai ismeretekre is épít, de a jelentkezésnek nem feltétele az emelt szintű matematika érettségi.

Az elméleti tárgyak elvégzése mellett a diploma megszerzéséhez az utolsó félévben 12 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot is teljesíteni kell.


Specializációk

Az emberi erőforrások alapszakon a karok közötti együttműködésnek köszönhetően két, a hazai felsőoktatásban egyedülálló, gyakorlatorientált specializáció közül választhatnak majd a hallgatók a képzés 3. félévétől, amelyek csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. A specializációk az alábbi fő témák köré szerveződnek:

Munkahelyi fejlesztés és megtartás specializáció:

  • munkavállalói kulcskompetenciák és fejlesztésük,
  • a tanuló szervezet,
  • a munkahelyi mentálhigiéné,
  • munkaerőpiaci elemzés.

Diverzitásmenedzsment specializáció:

  • a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása,
  • társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek szociológiája
  • vállalati jóléti politika.

Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A hét féléves komplex, több szakterületet felölelő és 12 hetes szakmai gyakorlatot is tartalmazó alapképzésnek köszönhetően a diploma megszerzése után a frissen végzett szakemberek elhelyezkedhetnek cégeknél, vállalatoknál, illetve a közszférában HR-területen. Az emberi erőforrások alapképzési szakon végzett hallgatók az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén interkulturális pszichológia és pedagógia), az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a neveléstudományi mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat karunkon.


Tájékoztató videók