Kari Habilitációs Bizottság

A Kari Habilitációs Bizottság létszáma tizenkét fő és egy fő póttag. A Bizottság összetételére és feladataira az ELTE SZMSZ III. kötet 2. sz. melléklete, a Habilitációs szabályzat rendelkezései irányadók.

Beszámoló: 

Kari Habilitációs Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

Zsolnai Anikó, bizottsági elnök, egyetemi tanár

Demetrovics Zsolt, dékán, bizottsági tag, egyetemi tanár

Csehné Papp Imola, bizottsági tag, hab. egyetemi docens

Dúll Andrea, bizottsági tag, egyetemi tanár

  • Telefon:  KAZY (36-1) 461-4500/3805, IZU (36-1) 461-2600/5653
  • Szoba:  KAZY 212, IZU 318
  • E-mail:  dull.andrea@ppk.elte.hu

Halász Gábor DSc, bizottsági tag, egyetemi tanár

Köteles Ferenc PhD, bizottsági tag, egyetemi tanár

Szabó Attila DSc., bizottsági tag, egyetemi tanár

Nguyen Luu Lan Anh CSc., bizottsági tag, egyetemi docens

Cs. Czachesz Erzsébet DSc., bizottsági külső tag, professor emeritus

Molnár Márk PhD, bizottsági külső tag, professor emeritus

Bárdos Jenő PhD, bizottsági külső tag, egyetemi tanár

Kiss Enikő PhD, bizottsági külső tag, egyetemi tanár

Horváth H. Attila CSc., bizottsági póttag, egyetemi tanár

2018.07.17.