Érdemjegyek rögzítése a Neptunban, kifogással élés 2021/2022-es őszi félévben

2022.02.01.
Érdemjegyek rögzítése a Neptunban, kifogással élés 2021/2022-es őszi félévben

Tisztelt Hallgatónk!

2022. január 29-én véget ért a 2021/2022-es tanév őszi félévének vizsgaidőszaka. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a teljesítéseinek (jegyeinek) rögzítése csak és kizárólag az elektronikus tanulmányi rendszerben, a Neptunban történik, a rögzítettség ellenőrzése kiemelten fontos. Az ellenőrzés a hallgató feladata, ha a hallgató a szabályzatban foglalt kötelezettségeinek (pl. vizsgajelentkezés) nem tesz eleget, vagy az oktató elmulasztja rögzíteni a vizsgajegyet, vagy hibásan rögzíti azt, és a hallgató a számára biztosított kifogás benyújtásának lehetőségével nem él, a teljesítés a Neptunban rögzített formában lesz érvényes. Ha pl. a jegy nincs a Neptunban rögzítve, akkor – függetlenül attól, hogy a hallgató részt vett-e a szemináriumon vagy a vizsgán – nincs érvényes teljesítése, amit utóbb sem lehet már korrigálni.
Az ELTE Hallgatói követelményrendszer (HKR) 65. § (6) bekezdése szerinti a kifogás benyújtására a 2021/2022-es tanév őszi félévre vonatkozóan Önnek

2022. 01. 29-én 16:00 óra – 2022. 02. 05-én 17:00 óra között

van lehetősége.
Ha az elektronikus tanulmányi rendszerben rögzített érdemjegye nem egyezik meg a megszerzett érdemjeggyel, vagy a megszerzett érdemjegy hiányzik a Neptunból, akkor kérjük, töltse ki a Neptunban a hallgatói webes felületen a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérelmet, hogy az ügy kivizsgálásra kerülhessen.

A vizsga típusú számokérés során megszerezett teljesítések reklamációja a Vizsgák/Felvett vizsgák menüpont alatt elérhető. Vizsgák / Felvett vizsgák menüpont, majd ki kell választania a kérdéses vizsgát, és a sorvégi plusz (+) jel alatt a "Kérvény leadása" opcióval tudja leadni a kifogásolt értékelésre vonatkozó kérvényt.

A gyakorlati jegyekre vonatkozó kifogásolt értékelés esetén:
Neptun > Ügyintézés > Kérvények > Kifogás értékelésre vonatkozó adattal szemben 2021/22/1

Felhívjuk a figyelmét továbbá arra, hogy a HKR Pedagógiai és Pszichológiai Karra vonatkozó különös részének 425. § e) pontja értelmében a szabálytalanul megszerzett jegy érvényesítésére még dékáni méltányossági jogkörben sincs lehetőség, tehát a fenti eljárás elmulasztása akár súlyos következményekkel is járhat.

A föntiek a doktori képzésben részt vevő hallgatókra is vonatkoznak!

A doktori képzésben gyakorlati jegyekre és a kutatási valamint az oktatási kreditekre vonatkozó kifogásolt értékelés kérelmet jelenleg elektronikus levélben a ppkto-phd@ppk.elte.hu címre 2022.02.05-én 17.00 óráig van lehetőség megküldeni.

ELTE PPK Tanulmányi Hivatal