Kari Kitüntetési Bizottság

A Kari Kitüntetési Bizottság elnöke a dékán, tagjai az intézetek igazgatói, vagy akadályoztatásuk esetén az intézetigazgató-helyettesek, a Hallgatói Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy, és a Dékáni Hivatal vezetője mint a Bizottság titkára.

A Bizottság feladata, hogy a kari kitüntetésekre a dékánhoz érkezett javaslatokat rangsorolja. A kari kitüntetés adományozásáról a dékán dönt. A Bizottság ügyrendjében szabályozza a kitüntetési javaslatok elbírálásának elveit, a rangsorolással kapcsolatos szempontokat.

Ügyrend:

Kari Kitüntetési Bizottság ügyrendje

Beszámoló: 

Kari Kitüntetési Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

Demetrovics Zsolt, dékán, bizottsági tag, egyetemi tanár

Köteles Ferenc, bizottsági tag, egyetemi tanár

Fehérvári Anikó, bizottsági tag, egyetemi docens

H. Ekler Judit, bizottsági tag, egyetemi docens

Papp Imola, bizottsági tag, egyetemi docens

Molnár Béla, bizottsági tag, egyetemi docens

Nguyen Luu Lan Anh CSc., bizottsági tag, egyetemi docens

Czakó Andrea, bizottsági tag

Korinek Janka, bizottsági hallgatói tag

2018.07.17.