Közösségszervezés BA

2023.12.20.
Közösségszervezés BA
Szívesen foglalkozol emberekkel? Érdekel a közösségépítés és a rendezvényszervezés? Akkor legyél az ELTE PPK közösségszervezés alapképzési szak hallgatója!

Ha nálunk szerzel végzettséget, képes leszel részt venni nonprofit, civil, egyházi, állami vagy önkormányzati intézmények vagy vállalkozások működtetésében, szervezheted vagy akár irányíthatod is a kultúra, az ifjúság és a felnőttképzés intézményeinek munkáját. Attól függően, hogy

 • a humánfejlesztés,
 • a kulturális közösségszervezés vagy
 • az ifjúsági közösségszervezés.

szakirányt választod, elhelyezkedhetsz a felnőtt- és szakképzés, a kultúra, a közművelődés, és az ifjúsági munka területén.

Felvételi információk

A 2024. évi általános felvételi eljárás alapszakjainak pontszámításról a felvi.hu honlapján részletesen tájékozódhat.

Az alábbi tárgyak közül kettőből kell érettségizni, legalább az egyikből emelt szinten:

biológia, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem, informatika, digitális kultúra, állampolgári ismeretek, angol, francia, német, orosz (akár két idegen nyelvből tett érettségi is figyelembe vehető).

Közösségszervezés alapszak részletes pontszámítása

Ha nem rendelkezik emelt szintű érettségivel

1. Az emelt szintű érettségit kiváltó, felsőoktatásban szerzett oklevelek elfogadása a felvételi eljárásban

A közösségszervezés alapképzési szakra történő jelentkezés esetében az emelt szintű érettségi helyett bármely felsőfokú végzettséget igazoló oklevél elfogadható.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése a szakon:

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;

- 4 (jó) minősítés esetén 400 pont;

- 3 (közepes) minősítés esetén 350 pont;

- 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.

2. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról bővebb információt a felvi.hu oldalán talál.

3. Emelt szintű érettségi teljesítése

Az emelt szintű érettségire történő jelentkezésről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat. Jelentkezési határidő: 2024. február 15.


A képzés bemutatása

A képzési idő: 6 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180

Munkarend: nappali és levelező

Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 300.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest és Szombathely

A szak mindkét képzési helyen, mindkét munkarendben (nappali és levelező) megjelölhető a jelentkezés során.

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: kulturális közösségszervező / ifjúsági közösségszervező / humánfejlesztő

A budapesti és szombathelyi képzések tanterveit innen töltheti le.

A képzés célja 

olyan szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

A közösségszervezés szakon végzettek ismerik a kultúra, a közművelődés, a felnőttoktatás-felnőttképzés, az ifjúságszervezés, az ifjúságpolitika és a közösségfejlesztés területén működő intézmények működésének alapvető elveit, a szervezetek, intézmények jogi szabályozását, valamint képesek ezen intézmények működtetésére, gazdálkodásának és menedzsmentjének ellátására, kulturális, ifjúsági, humánfejlesztési célú pályázatok írására és projektek menedzselésére.

Az ideális jelentkező jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel rendelkezik, segítő, támogató attitűddel és empátiával közelít embertársai felé, társadalmi érzékenységgel érdeklődik a különböző nagyságú és összetételű csoportok működtetése és motiválása iránt. Érdeklődése a kultúra lehető legszélesebb területére kiterjed.

Főbb tárgyak

Az alapszak széles körű és gyakorlatorientált tudást nyújt.

 • általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, nyelvtudomány, irodalomtudomány, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
 • művelődéselmélet és művelődéstörténet, közművelődés;
 • közösségi fejlesztés;
 • kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra;
 • ifjúsági és humánfejlesztés, felnőttképzés.

Szakirányok

A közösségszervezés alapképzési szakon a szakirányok közül a hallgatók a képzés 4. félévében választhatnak, amelyek indulása létszámfüggő. Három szakirány közül lehet választani, ezek elvégzésével különböző szakterületeken különböző szakképzettséget lehet szerezni:

 • humánfejlesztés,
 • kulturális közösségszervezés,
 • ifjúsági közösségszervezés.

A szakirányok jellemzői

A humánfejlesztés szakirányon végzettek segíthetik a felnőtteket abban, hogy sikeres tanulási utakat tervezzenek és valósítsanak meg, melyek hozzájárulhatnak a munkaerőpiacon való eredményes boldogulásukhoz. Támogatják az összes korosztályt bevonó, formagazdag, atipikus tanulási módokban bővelkedő fejlesztés megvalósítását az életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő szemléletmód keretei között. Sajátos tanulmányterületek: felnőttképzés és humán fejlesztés.

A kulturális közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek közösségfejlesztő folyamatokat generálnak annak érdekében, hogy segítsék a helyi társadalom önszerveződő tevékenységét. Támogatják a közösség tagjainak cselekvéseit, kapcsolati és információs hálót működtetnek. A szakirány legfontosabb sajátos tanulmányterületei: közművelődés és kultúraközvetítés, közösségfejlesztés.

Az ifjúsági közösségszervezés szakirányon végzett szakemberek segíthetik a fiatalok formális és informális csoportjainak létrehozását, működtetését. Támogatják az ifjúsági korosztály egészséges személyiségfejlődését és helyes értékrendjének kialakítását célzó programok kidolgozását és megvalósítását. A legfőbb sajátos tanulmányterületek: ifjúsági munka, ifjúságsegítés és közösségi nevelés.


Elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőségek

A közművelődés, a közgyűjtemények színterein, településeken, intézményekben, civil szervezetekben, a felnőttképzés különböző területein tervezői, szervezői, irányító feladatok, ezekhez kapcsolódó munkakörök ellátásában. A széles spektrumú bölcsész- és szakmai képzés más munkakörökben is növeli az elhelyezkedés esélyeit.

A közösségszervezés alapképzési szakon végzett hallgatók az andragógia, a társadalmi befogadás tanulmányok (korábbi nevén interkulturális pszichológia és pedagógia), az emberi erőforrás tanácsadó, valamint a neveléstudományi mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat karunkon.


Tájékoztató videók