Kreditátviteli Bizottság

A Kreditátviteli Bizottság létszáma hét fő, ebből egy hallgató. A hat oktatón kívül a dékán két póttagnak is ad megbízást.

A Bizottság feladata:

  • a korábban megszerzett tanegységek érvényességének megállapítása,
  • más intézményben teljesített kurzusok, vizsgák, kreditek egyenértékűségének megállapítása,
  • mindezek alapján kurzus látogatása vagy vizsga letétele alóli felmentés engedélyezése, illetve különbözeti követelmények meghatározása,
  • egyes ügyekben véleményezési jog gyakorlása a HKR szerint.

Ügyrend:

Kreditátviteli Bizottság ügyrendje

Beszámoló: 

Kreditátviteli Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

Munkatársak

Rónay Zoltán, bizottsági elnök, egyetemi docens

Kiss Orhidea, bizottsági tag, egyetemi docens

N. Kollár Katalin, bizottsági tag, egyetemi docens

Bukta Zsuzsanna, bizottsági tag, adjunktus

Hegyi-Halmos Nóra, bizottsági tag, adjunktus

Vincze Beatrix, bizottsági tag, adjunktus

Varga Virág, bizottsági hallgatói tag

Győri János, bizottsági póttag, egyetemi docens

Fábián Fanni, bizottsági hallgatói póttag

2018.07.17.