Kreditfelvételi lap benyújtása a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében

2022.02.04.
Kreditfelvételi lap benyújtása a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében

A Neveléstudományi Doktori Iskola működési szabályzatának 12. § (1)–(2) bekezdése, illetőleg a Pszichológiai Doktori Iskola működési szabályzatának 6.1–6.2. pontja alapján a doktorandusz a témavezetővel egyeztetve – a tanulmányi és a kutatási tervre is figyelemmel – minden félév elején kitölti az adott félévben teljesíteni tervezett kutatási és oktatási tevékenység adataival a kreditfelvételi lapot, amit a témavezető és a programvezető aláírásával a tárgyfelvételi időszakának utolsó napjáig eljuttat a Tanulmányi Hivatalba.

Ha a hallgató az adott félévben sem kutatási, sem oktatási kreditet nem tervezne szerezni, akkor az üres kreditfelvételi lapot kell benyújtania a témavezető és a programvezető aláírásával.

A kreditfelvételi lapot elektronikus formátumban (lehetőleg pdf-ben) a Neptunban kell benyújtani az Ügyintézés > Kérvények menüpontban, kiválasztva a PPK PHD Kreditfelvételi lap 2021/22/2 nevű kérvénysablont. A kreditfelvételi lap e félév eleji feltöltésének határideje

2022. február 25.

A kreditfelvételi lap benyújtása minden félév elején kötelező, ha Ön aktív státuszú hallgató a félévben, és a határidőn belül nem adja le a kreditfelvételi lapot, vagy hiányosan, jóváhagyások nélkül adja le, adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen 3500,- Ft térítési díjat kell fizetnie.

Ha a kreditfelvételi lapra nem tudná beszerezni a témavezető és/vagy a programvezető aláírását, a jóváhagyás(uka)t másik dokumentumon, pl. ímélben is benyújthatja, a külön dokumentumot is fel tudja tölteni a Neptunban.

FIGYELEM! A félév elején leadott kreditfelvételi lap teljesítést nem igazol, a tervezett tevékenységek teljesítésének igazolását a félév végén be kell nyújtania.

Ha olyan kutatási vagy oktatási tevékenységet végez a félévben, ami a félév elején jóváhagyott (akár üresen hagyva jóváhagyott) kreditfelvételi lapon nem szerepel, vagy más kreditértékkel (munkaráfordítással) teljesíti az eredetileg tervezett tevékenységet, az új tevékenység vagy az új kreditérték a teljesítések félév végi igazolásakor a doktori program és a doktori iskola vezetőjének jóváhagyásával utólag rögzíthetők.

Tanulmányi Hivatal