Kreditfelvételi lap igazolásának KÉSEDELMES benyújtása a 2021/2022-es tanév tavaszi félévének végén

2022.05.26.
Kreditfelvételi lap igazolásának KÉSEDELMES benyújtása a 2021/2022-es tanév tavaszi félévének végén

A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Pszichológiai Doktori Iskola egy hét pótbeadási időszakot biztosít a kreditfelvételi lap késedelmes benyújtására, melynek határideje

2022. június 6.

A kreditfelvételi lapot késedelmesen benyújtó hallgatók 3500 Ft késedelmi díjat kötelesek fizetni adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen. Amennyiben a hallgató a pótbeadási határidőig sem nyújtja be a kreditfelvételi lapot, kreditjei nem számolhatók el a félévre.

A doktori képzés hallgatóinak a félév során irányított kutatómunkával, illetőleg oktatási tevékenységgel teljesített kreditjeit a kreditfelvételi lapon kell igazolniuk. A félév elején benyújtott kreditfelvételi lapon a témavezető soronként igazolja aláírásával a teljesített krediteket. A kreditfelvételi lapok félév végi leadásához a hallgató szerzi be a témavezető(k) és a programvezető igazolását, majd a Doktori Iskola által meghatározott határidőig a Neptunban adja le a kitöltött kreditfelvételi lapot. A Doktori Iskolák Titkársága gondoskodik arról, hogy a kreditfelvételi lapok eljussanak a Doktori Iskolák vezetőihez jóváhagyásra.

A kreditfelvételi lapot elektronikus formátumban (lehetőleg pdf-ben) a Neptunban kell benyújtani az Ügyintézés > Kérvények menüpontban, kiválasztva a PPK-PHD Késedelmes kreditfelvételi lap igazolás 2021/22/2 félév vége nevű kérvénysablont.

Ha a hallgató aktív státuszú a félévben, és a Doktori Iskola által meghatározott határidőn belül nem adja le a kreditfelvételi lapot, vagy hiányosan, jóváhagyások nélkül adja le, adminisztratív határidő elmulasztása jogcímen 3.500,- Ft térítési díjat kell fizetnie.

Tudnivalók a kreditfelvételi lap félév végi kitöltéséhez

 • A féléves teljesítéseket elsősorban a témavezetővel kell egyeztetni, mert ő állapítja meg, hogy mi teljesült a félév elején közösen tervezett kutatási és oktatási kreditekből. A teljesített kreditek száma eltérhet a félév elején tervezettől.
 • Ha olyan kutatási vagy oktatási tevékenységet végzett a félévben, ami a félév elején jóváhagyott (akár üresen benyújtott) kreditfelvételi lapon nem szerepelt, akkor az új tevékenységet vezesse rá a lapra, és igazoltassa le azt is a témavezetővel és a program vezetőjével.
 • Ha a kreditfelvételi lapra nem tudja beszerezni a témavezető és/vagy a programvezető aláírását, a jóváhagyás(uka)t tartalmazó más dokumentumo(ka)t, pl. a kapott ímélt is benyújthatja, ez(eke)t a külön dokumentumo(ka)t is fel tudja tölteni a Neptunban.
 • A Doktori Iskola vezetőjének jóváhagyását nem Önnek kell beszereznie, arról a Doktori Iskolák Titkársága gondoskodik.
 • A félév során teljesített kutatási és oktatási tevékenységeit a kreditfelvételi lapra vezesse fel, ehhez más kérelemsablont ne használjon.
 • Félbehagyott, el nem küldött kérelmeket, fel nem töltött jóváhagyásokat nem lehet elfogadni. Feltöltést követően az Ügyintézés > Kérvények menüpontban a Leadott kérvények tabra kattintva tudja leellenőrizni a Neptunban, hogy sikerült-e a feltöltés. A leadott kérelem neve és leadásának dátuma alapján beazonosítható. A feltöltött mellékleteket a kérelem sorának végén található + jelre kattintva, a Kérvénymelléklet menüpontot kiválasztva tudja ellenőrizni.
 • Amennyiben a kreditfelvételi lap mellett más kérelmet is szeretne benyújtani, azt ne töltse fel a Neptunba a kreditfelvételi lap sablonját használva, hanem ímélben (ppkto-phd@ppk.elte.hu), postai úton, vagy személyesen juttassa el a Tanulmányi Hivatalba.
 • Ha van, a társtémavezető jóváhagyását is szükséges megkérni a kreditfelvételi laphoz.
 • Ímélben küldött jóváhagyás esetén a jóváhagyás dátumának és a jóváhagyó személy ímélcímének is látszódnia kell. Az előzménylevelezés alapján legyen pontosan beazonosítható, hogy a jóváhagyás melyik félév, félév eleji vagy végi kreditfelvételi lapjára vonatkozik. A témavezető és a programvezető jóváhagyása az aktuálisan benyújtott kreditfelvételi lapra kell, hogy vonatkozzon, korábban benyújtott kreditfelvételi lap jóváhagyása nem fogadható el.
 • Amennyiben téma- vagy programvezetője jóváhagyását nem tudja beszerezni, a nehézséget a doktori iskolának jelezheti. A Pszichológiai Doktori Iskola esetén: a pdi@ppk.elte.hu címen, a Neveléstudományi Doktori Iskola esetén az ndi@ppk.elte.hu címen.
 • Ha Ön magyar állami ösztöndíjas hallgató, akkor ügyeljen arra, hogy a féléves összes teljesítése érje el legalább a 14 kreditet, ennek hiányában ugyanis elveszíti az ösztöndíját.