Kutatási Transzparencia Bizottság

Kutatási Transzparencia Bizottság

Feladata és hatásköre:

A bizottság feladata annak meghatározása, hogy a Karon folyó kutatások milyen módon és milyen lépésekben válhatnak a szakmai és tágabb nyilvánosság számára átláthatóvá, valamint hogy a kutatási anyagok és produktumok hogyan válhatnak a legszélesebb körben elérhetővé. A bizottság áttekinti a kutatómunkával kapcsolatos jogi kérdések támogatási lehetőségeit. 

Működésének infrastrukturális, ügyviteli feltételei: A bizottság adminisztratív támogatását a Dékáni Hivatal látja el.

Működésének időtartalma: 3 év (2018 – )

Beszámoló: 

Kutatási Transzparencia Bizottság beszámolója

Munkatársak>>