Tantermek névadóira emlékeztek az ELTE PPK-n

2021.10.21.
Tantermek névadóira emlékeztek az ELTE PPK-n
Alapításának 130. évfordulója alkalmából a Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) koszorúzási ünnepségeket tartott az ELTE PPK Kazinczy utcai épületében, a Társaság jeles személyiségeiről – Fináczy Ernőről, Prohászka Lajosról és Takács Etelről – elnevezett termekben október 21-én.

Jogelődje alapításának 130. évfordulójára emlékezik a Magyar Pedagógiai Társaság 2021-ben. Az eseménysorozat részeként az MPT képviselői – köztük Trencsényi László elnök és Villányi Györgyné ügyvezető elnök – a tanórák végén felkeresték a PPK neves személyiségektől elnevezett tantermeit, ahol koszorúkat helyeztek el, majd ismertették a jelenlevő hallgatókkal a névadók életútját.

A Magyar Paedagogiai Társaság (1891–1950) alapító tagjai közé tartozott Fináczy Ernő (1860–1935) akadémikus, egyetemi tanár, a magyarországi neveléstörténeti kutatások jelentős személyisége, aki 1904-től 1925-ig állt a Társaság élén. Az ELTE PPK Kazinczy utcai épületének 211-es tanterme viseli a nevét.

Iskolájában nőtt fel a szintén akadémikus egyetemi tanárrá lett Prohászka Lajos György (1897–1963) kultúrfilozófus, megannyi fontos, máig meghatározó pedagógiai, kultúrfilozófiai, művelődéstörténeti mű szerzője, aki 1939 és 1949 közt elnökölte a Magyar Paedagógiai Társaságot. Prohászka Lajos az ELTE PPK 311-es tantermének névadója 2003 óta.

Takács Etel kiváló tankönyvíró, a Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai Szakosztályának alapítója, a 20. század nagy hatású pedagógusa: egész életében tanított, gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Életmű bibliográfiája közel 150 tételt tartalmaz, munkásságának legfontosabb eleme a magyar nyelvi tankönyvcsalád az általános iskola felső tagozata számára.  A róla elnevezett 312-es terem őrzi emlékét.

Fináczy Ernőről Fábry Béla, a Kalokagathia Szakosztály elnöke méltatása hangzott el, Prohászka Lajos munkásságát Kattein-Pornói Rita, a Neveléstörténeti Szakosztály elnöke összefoglalásában ismerhették meg a hallgatók. Takács Etelről Trencsényi László, az MPT elnöke, az ELTE PPK oktatója emlékezett meg, aki saját, egykori tanárjelölti emlékeit is felidézte. A rendezvényt ajándékkönyvekkel támogatta a Takács Etel Pedagógiai Alapítvány.

Az emlékezés-sorozat novemberben a Nagy Sándor-teremben folytatódik.