Tájékoztató az idegennyelv-ismereti követelmények teljesítéséről a PPK-n

2024.04.30.
Tájékoztató az idegennyelv-ismereti követelmények teljesítéséről a PPK-n

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói számára a 2022. évi LIX. törvénynek megfelelően nem kötelező a nyelvvizsga a diplomaszerzéshez. Mivel azonban az egyetem meghatározó szerepet tulajdonít az idegen nyelvek ismeretének, így idegennyelv-ismereti követelményeket állít hallgatói elé. 

Az ELTE tájékoztatásával összhangban a megszerzendő szakképzettség gyakorlásához szükséges szaknyelvi ismeretek oktatását, mérését és teljesítését az egyes szakos mintatantervek tartalmazzák, a tantárgyak követelményeibe épített idegennyelvi követelményekkel. A hallatók a mintatantervben előírtak teljesítésével tesznek eleget az oklevél kiállításához szükséges idegennyelvi követelményeknek.