Tájékoztató az oklevél átvételének lehetőségeiről a 2019/2020-as tanév őszi félévében a budapesti képzési helyszín hallgatói számára

Karunkon a budapesti képzési helyszín végzős hallgatói oklevelüket legkorábban a sikeres záróvizsgájukat követő 30. napon vehetik át, ha az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményeket is teljesítették. A záróvizsga és az oklevél kiállítása közötti időszakban a hallgatónak lehetősége van igazolást kérni arról, hogy az oklevele kiállítása folyamatban van. Ez az igazolás a záróvizsgát követően 30 napig érvényes, és ezen idő alatt teljes egészében helyettesíti az oklevelet (pl. a felvételi eljárásban). A záróvizsgával, a kérhető igazolásokkal, illetve az oklevél kiállításával kapcsolatos egyéb információkról ezen a linken tájékozódhat.

A hallgatónak az oklevél átvételére döntése alapján három lehetősége van, oklevelét átveheti

  1. a diplomaosztó előtti időszakban egyénileg, a Neptunban benyújtott nyilatkozata alapján, vagy
  2. a kari diplomaosztó ünnepségen, vagy
  3. a diplomaosztó után, 2020. március 2-től.

1. Tudnivalók az oklevél diplomaosztó előtti, egyéni átvételéről

Ha a hallgató az oklevelét a diplomaosztó előtt, de legkorábban záróvizsgáját követő 30. napon, kívánja átvenni, ezt a Neptunban tett nyilatkozatban jelezheti. A nyilatkozat bejelentkezés után a Neptunban az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt érhető el 2020. február 3-án 24:00 óráig. A hallgató nyilatkozata alapján oklevelét a diplomaosztó ünnepség előtt személyesen vagy meghatalmazott útján veheti át, de felhívjuk figyelmét, hogy ezzel a hallgató lemond a diplomaosztó ünnepségen való részvételről. Amennyiben a hallgató nyilatkozatot tesz, az oklevél átvételének módjáról, helyéről és idejéről Neptun-üzenetben kap személyes tájékoztatást. Aki ilyen nyilatkozatot nem tesz, a diplomaosztón vagy azt követőleg veheti át az oklevelét.

2. Tudnivalók a diplomaosztóról

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar 2020. február 26-án, szerdán rendezi meg diplomaosztó ünnepségét a 2019/2020-as tanév őszi félévében a budapesti képzési helyszínen végzettek számára.

Helyszín: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Aula (Budapest VII., Kazinczy u. 23–27.)

A diplomaosztó ünnepség előtt két héttel az oklevél átvételére és az ünnepségen való részvételre jogosult hallgatók névsorát közzétesszük a honlapunkon, számukra ezen felül Neptun-üzenet, valamint e-mail formájában a diplomaosztó ünnepségre szóló, a tudnivalókat is tartalmazó meghívót küldünk. A diplomát ekkor csak személyesen lehet átvenni, az ünnepségen meghatalmazással nincs mód az oklevél átvételére. A korábbi, egyéni átvételről nyilatkozó hallgatók az ünnepségen nem vehetik át oklevelüket.

3. Tudnivalók az oklevél diplomaosztó utáni átvételéről

Ha a diplomaosztó ünnepségen nem tud részt venni és február 3-ig nem tett nyilatkozatot az oklevelének egyéni átvételéről, az oklevelét személyesen vagy meghatalmazott útján a Tanulmányi Iroda ügyfélterében tudja átvenni március 2-től ügyfélfogadási időben (általános ügyfélfogadási rend: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/elerhetosegek_th, az esetleges változásokról itt tájékozódhat: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi).

PPK Tanulmányi Hivatal

2020.01.22.