Tájékoztató a nyelvvizsga nélkül átvehető oklevelekről

Kedves volt Hallgatónk!

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) rendelete alapján a nyelvvizsga hiányában ki nem adott oklevelek a záróvizsgával rendelkezők részére kiadhatóvá váltak. Ha Ön korábban, az elmúlt években bármikor sikeres záróvizsgát tett a PPK-n vagy az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar egyes szakjain*, és nyelvvizsga hiányában nem kapta meg az oklevelét, ezen az oldalon kezdeményezhet adategyeztetést az oklevele kiállításához. Az adategyeztetésre azért van szükség, hogy az oklevél tartalma pontos legyen, és hogy a megfelelő személynek a megfelelő címre postázhassuk az oklevelet.
     *A művelődésszervező, rekreáció vagy testnevelő tanár szakokon, illetve e szakokkal szakpárban valamely bölcsész, főiskolai szakon.

Az adategyeztető űrlap beküldése után Önnek egyéb tennivalója nincs, az oklevelét az adatai alapján kiállítjuk, és tértivevényes küldeményként juttatjuk el a megadott címére. Az átvételt a tértivevényen Önnek vagy a képviseletében eljáró személynek majd aláírásával kell igazolnia.

A PPK-n hozzávetőleg 800 oklevelet fogunk kiadni a következő hetekben, hónapokban. A kiadás sorrendje a következő:

  • elsőként a 2013/2014-es tanévben vagy azt követően záróvizsgázók kapják meg az oklevelüket,
  • utána a 2006/2007-es és a 2012/2013-as tanév között záróvizsgázók,
  • majd a legrégebben, a 2006/2007-es tanév előtt záróvizsgázók, időben távolodó sorrendben.

A sorrendet az oklevél kiállításához szükséges adatok pontossága határozza meg: minél régebben záróvizsgázott valaki, annál kevésbé lehetnek teljesek az adatai a Neptunban, sőt a legrégebben vizsgázók esetében elektronikusan nem is állnak rendelkezésre a szükséges adatok, ezért ezen oklevelek kiállítása elhúzódhat. Ha valamilyen okból esetleg további egyeztetésre lesz szükség, az elérhetőségei valamelyikén keresni fogjuk.

Ha nem keressük, az annak a jele, hogy rendben folyik az oklevelének kiállítása.

Kivételesen, különösen indokolt esetben az Egyetem Oktatási Igazgatósága biztosíthatja az oklevél személyes átvételét is. Erre a veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozások miatt csak méltányossági döntés esetén van lehetőség. A személyes átvétel igényléséhez az űrlapon pontosan meg kell indokolni a kérést, és az azt bizonyító dokumentumot is föl kell tölteni az adatlappal. Az Egyetem e tárgyban kiadott, központi tájékoztatása itt érhető el.

Tekintettel arra, hogy az oklevelek nagy száma és a rendkívüli körülmények megnehezítik az ügyintézést, kérjük szíves megértését és türelmét oklevelének átvételéig. Ha a fentiek áttanulmányozása után kérdése merülne fel, az oklevel2020@ppk.elte.hu címen érheti el hivatalunkat.

PPK Tanulmányi Hivatal

adategyeztető űrlap

 

kérdések – válaszok

  • Nem kaptam visszajelzést aról, hogy sikerült-e az adataim feltöltése. – A program nem küld külön üzenetet az adatok feltöltéséről, de jelzi, ha sikerült. Az adatlap kitöltése után az "Űrlap mentése" gombbal lehet elküldeni az adatokat. A program visszakérdez, hogy "Biztosan el akarja menteni az űrlapját?", és az "OK" gomb megnyomása után üres lapon jelenik meg "Az űrlapját elmentettük." visszajelzés.
  • Nem tudom az "Űrlap mentése" gombbal elmenteni az adatlapot. – Ez akkor fordul elő, ha valamelyik kötelező mezőt nem töltötte ki. Görgessen vissza a lapon, pirossal ki van emelve az a mező, amiből hiányzik az adat. Ha nem (teljesen) bizos az odaírandóban, akkor írja be azt, amit leginkább jónak gondol.
  • Szeretnék igényelni angol nyelvű oklevelet is, hogyan jelezzem? – Nem kell külön jeleznie, mindenkinek két nyelven, magyarul és angolul állítjuk ki az oklevelét.
  • Nem tudom, hogy pontosan adtam-e meg a szak nevét / a tanulmányaim dátumait. – Nem nagy baj. Az adatokra azért van szükség, hogy bizonyosan tudjuk Önt azonosítani, valamint hogy az elektronikus tanulmányi rendszerben vagy régebbi tanulmányok esetén a papír alapú dokumentumokban az Ön tanulmányi adatait biztonsággal megtaláljuk az egyetem közel harmincezer hallgatójának adatai között. Minél több pontos adatot ad meg, annál jobban könnyíti a munkánkat.

2020.04.16.