PPK-s cikk a Nature Human Behaviourben

2019.12.10.
PPK-s cikk a Nature Human Behaviourben
Aczél Balázs, Szászi Barnabás és Kekecs Zoltán kezdeményezésére nemzetközi konszenzust sikerült elérni azzal kapcsolatban, hogy a kutatók milyen módon tudják társadalomtudományi és viselkedéstudományi empirikus vizsgálataikat transzparenssé tenni, ezzel jelentősen növelve az e szakterületeken publikált kutatási eredmények hitelességét. A munka eredményeként létrehozott applikációval a tudományos szakcikkek szerzői egyszerűen elkészíthetik a kutatásukkal kapcsolatos átláthatósági jelentést (Transparency Riport), amit egy hivatkozás formájában be is illeszthetnek a cikkükbe.

A társadalomtudományi és viselkedéstudományi kutatásokat gyakran illetik kritikával azért, mert az adatgyűjtés módja, az elemzés tárgyát képező adatok köre és struktúrája, az elemzéshez használt módszertani eszköztár nem kellően dokumentált a megjelent publikációkban, ami megnehezíti, vagy éppenséggel lehetetlenné teszi az elemzés megismétlését és ezzel a kutatási eredmények validálását. Márpedig ha a tudományos eredmények eléréséhez vezető kutatómunka részletei homályba vesznek, az bizonytalanságot kelthet az eredmények megalapozottságával, hitelességével kapcsolatban. A kérdéses tudományterületek művelői, bár elismerték a kutatásaik tárgyát képező adathalmazok és az elemzési módszerek átláthatósága iránti igény jogosságát, hosszú ideje nem tudtak egyetértésre jutni arról, mit is jelent pontosan a transzparencia, pontosan milyen, a kutatással kapcsolatos adatok megadása esetén tekinthető egy empirikus kutatás transzparensnek.

Az ELTE PPK kutatói, Aczél Balázs, Szászi Barnabás és Kekecs Zoltán több éves fejlesztő és nemzetközi egyeztető munka eredményeként kialakítottak egy 36 elemből álló átláthatósági ellenőrzőlistát (Transparency Checklist), amelynek megválaszolásával egy-egy empirikus kutatás eredményeinek publikálásakor a szerzők megbízható módon rögzíthetik a hasonló területen működő szakemberek számára releváns információkat az adatgyűjtés módjáról, az elemzéshez felhasznált adathalmaz méretéről és reprezentativitásáról, az elemzés módszertanáról és az elemzéshez használt szoftverekről, az elemzett adatok és elemző eszközök hozzáférhetőségéről. Az ellenőrzőlista alkalmazását megkönnyíti a PPK-s szerzők által kidolgozott applikáció, melyet kitöltve egy riport generálható az adott kutatás átláthatóságáról, és a riport linkje bekerülhet a kéziratba. Az ellenőrző lista használatának szélesebb körű elterjesztése érdekében a fejlesztők a 36 elemű teljes checklist mellett egy rövidített, 12 kérdésből álló kérdőívet is kialakítottak, aminek az alkalmazása kevésbé megterhelő a szerzők számára. A rövidített verzió is elérhető az applikációban. A szerzők abban bíznak, hogy a szakterületek mértékadó folyóiratai a jövőben meg fogják követelni a kutatások átláthatóságát igazoló, nemzetközi konszenzuson alapuló Transparency Checklist alkalmazását, és az átláthatósági jelentés a tudományos szakcikkek megjelentetésének feltételévé válik a szaklapok minél szélesebb körénél.

A cikk nyílt hozzáféréssel olvasható a Nature Human Behaviour honlapján.