PPK-s siker a Kooperatív Doktori Programban

Környezettudatos szemléletformálás az iskolákban

2021.02.23.
PPK-s siker a Kooperatív Doktori Programban
Nagy Bence, a Neveléstudományi Doktori Iskola elsőéves Phd-hallgatója a Kooperatív Doktori Program ösztöndíjpályázat egyik nyerteseként olyan innovatív oktatási módszerek kialakítását tervezi, amelyek célja a tanulók környezettudatos szemléletének fejlesztése a természettudományok oktatása során.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020 őszén indította el piacorientált Kooperatív Doktori Ösztöndíjprogramját, amely célzottan támogatja a gazdaság igényeihez igazodó kutatásokat. A program célja, hogy a doktori képzés során megszerzett tudást az ösztöndíjasok a mindennapi gyakorlatban is hasznosítsák, munkájukba beépítsék, ezzel elősegítve az adott területen az innovációk és új technikák megjelenését. Az ELTE-ről összesen 42 doktorandusz nyert támogatást több mint 1,5 milliárd forint összértékben, köztük Nagy Bence, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója.

A PPK doktorandusza a kutatási időszak során több iskolán belüli és kívüli környezeti nevelési módszer vizsgálatát tervezi. Ide tartoznak például a terepen végzendő, kétkezi természetvédelemi akciók, amikor a diákok szakemberek segítségével megismerhetik a védett és védendő természeti és környezeti értékeinket, továbbá aktívan bekapcsolódhatnak természetvédelmi feladatokba is. Egy-egy ilyen program célja, hogy

a tanulók felismerjék, mekkora hatásuk lehet az élőkörnyezetükre, kulcsélményeket szerezzenek és egyúttal belássák az összefogás fontosságát is.

A PPK NDI hallgatója nagyban épít a diákok aktív visszajelzéseire, a kipróbált módszereket pedig elérhetővé teszi majd a tanárkollégák számára is.

Nagy Bence a budapesti Városmajori Gimnázium biológia-földrajz szakos tanáraként fontos szempontnak tekinti, hogy a természettudományos, továbbá a környezet- és természetvédelmi ismeretek átadása a diákok számára könnyen befogadható módon történjen, és segítse egy környezettudatosabb attitűd kialakítását. Vallja, hogy az éghajlatváltozás kezelésében is kulcsszerepe van az oktatásnak és a neveléstudománynak, hiszen összekötő kapcsot jelent a tudományos felismerések, illetve a hétköznapi tettek és gondolatok között.

A fiatal kutató számára a beavatkozások hatékonyságának mérésére, feldolgozására és szakszerű elemzésére a Neveléstudományi Doktori Iskola és az Ember-Környezet Tranzakció Intézet kutatói nyújtanak szakértő segítséget.

Nagy Bence, elsőéves Phd-hallgató a Neveléstudományi Doktori Iskola Szaktárgyi pedagógiák programon. 2020 nyarán szerzett biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát az ELTE-n. Mesterképzése alatt több TDK-kutatáson is dolgozott, amelyek a környezeti nevelés témakörével, illetve az energia- és környezettudatos szemléletformálás lehetőségeivel foglalkoztak. Emellett az éghajlatváltozás diákokra és felnőttekre gyakorolt mentális hatásairól készített TDK-dolgozatot. Doktori képzése során témavezetői - Demetrovics Zsolt, a PPK egyetemi tanára és Munkácsy Béla- az ELTE TTK adjunktusa - mellett Ágoston-Kostyál Csilla, az Ember-Környezet Tranzakció Intézet oktatója is segíti a munkáját. A Program során fontos szerep jut a vállalati szakértőnek is, aki segíti az innovációk és új módszerek gyakorlatba történő átültetését. Ezt a feladatot Dr. Jánossyné Dr. Solt Anna kutatótanár látja el, aki sokéves tapasztalattal rendelkezik a környezeti nevelés és tehetséggondozás területén. Bence doktori kutatásának témája a környezettudatosság komplex szemléletű oktatási lehetőségei és kihívásai.

Fotó: Munkácsy Béla - Dániában, egy fenntartható energiagazdálkodással foglalkozó nemzetközi szemináriumon

Kapcsolódó hírek