Pszichológia BA

2023.12.20.
Pszichológia BA
Érdekel az emberi viselkedés és az elme működése? Szeretnél segítő területen vagy éppen tudományos kutatóként elhelyezkedni? Tanulj pszichológiát az ELTE PPK pszichológia alapképzésén!

Ha végzettségedet nálunk szerzed meg, jártas leszel a pszichológia elméleteiben, alapvető módszereiben és gyakorlatában. Olyan szakemberré válsz, aki mindezeket hasznosítani tudja, és szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok és egyéb pszichológiához kapcsolódó tevékenységek ellátására lesz képes. Figyelem! A képzés csak nappali munkarendben indul!

Ha nem állsz meg az alapképzésnél,

tanulmányaidat mesterszinten folytatva okleveles pszichológus diplomát szerezhetsz, vagy választhatsz az ELTE PPK további mesterszakjai közül. Ha nem a mesterképzést választod, részt vehetsz az alapképzésre épülő szakirányú továbbképzéseken, amelyeken további szakmai ismereteket, jártasságot szerezhetsz.

Ha a BA szak elvégzése után rögtön a munkaerőpiacra lépnél,

alapszakos végzettségeddel az okleveles pszichológus munkáját segítő tevékenységeket végezhetsz nevelést, képzést, fejlesztést, korrekciót, gyógyítást, illetve rehabilitációt végző szervezetekben, intézményekben. Különösen alkalmas leszel egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági és egyéb vizsgálatok elvégzésére, standard pszichológiai eljárások alkalmazására.

Felvételi információk

A 2024. évi általános felvételi eljárás alapszakjainak pontszámításról a felvi.hu honlapján részletesen tájékozódhat.

A pszichológia alapszak esetében sem motivációs levelet, sem önéletrajzot nem szükséges feltölteni a felvi.hu-ra.

Az alábbi tárgyak közül kettőből kell érettségizni, legalább az egyikből emelt szinten:

  • biológia
  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • történelem
  • társadalomismeret
  • angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol (akár két idegen nyelvből tett érettségi is figyelembe vehető).

A pszichológia alapszak részletes pontszámítása

Ha nem rendelkezik emelt szintű érettségivel:

1. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáról bővebb információt a felvi.hu oldalán talál.

2. Emelt szintű érettségi teljesítése

Az emelt szintű érettségire történő jelentkezésről az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat. Jelentkezési határidő: 2024. február 15.


A képzés bemutatása

Képzésleírás

A képzési idő: 6 félév

Megszerzendő kreditek száma: 180

Munkarend: nappali (levelező képzés nincs)

(Amennyiben levelező képzést keres, a felvi.hu szakkeresőjében tájékozódhat más intézmények képzéseiről.)

Finanszírozási formák:

  • állami ösztöndíjas
  • önköltséges: 300.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest és Szombathely

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: viselkedéselemző

A képzés magyar nyelven folyik, azonban a tanulmányok teljesítéséhez angol nyelvtudás szükséges.

A budapesti és szombathelyi képzések tanterveit innen töltheti le.

A képzés célja

a pszichológia elméleti alapismereteiben és alapvető módszereiben jártas, azokat hasznosítani tudó szakemberek képzése, akik szakmai vezetés mellett alkalmazott pszichológiai feladatok, résztevékenységek ellátására alkalmasak. A képzés során a hallgatók képessé válnak az egyének, a csoportok és a szervezetek megismerésére, illetve fejlesztői célú beavatkozásban való közreműködésre. A végzettek kellő mélységű elméleti és módszertani ismerettel rendelkeznek a pszichológusképzés mester szintű folytatásához.

Főbb tárgyak

Az alapszak a pszichológia főbb területeibe ad betekintést, széles körű és elmélyült tudást nyújt e területeken, illetve választott speciális témákban. Az affektív és a kognitív pszichológia az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás, a tudat, a motiváció és az érzelmek témaköreit dolgozza fel. A személyiségpszichológia a főbb személyiségelméleteket mutatja be és a személyiség-diagnosztika alapvető módszertanával ismertet meg. A szociálpszichológia a társas megismerés, a személyes interakciók, a csoportdinamika, a csoportok közötti viszonyok és a társadalmi folyamatok vizsgálatába vezet be. A fejlődéspszichológia a csecsemőkortól az időskorig követi nyomon az emberi megismerés, az affektív folyamatok, a viselkedés és a társas viszonyok életkorok szerinti alakulását.

A pszichológiai alapképzés jelentős mértékben támaszkodik a társtudományokra: biológiai pszichológiai, idegtudományi, társadalomismereti, kultúrakutatási, szociológiai, közgazdaságtani, valamint statisztikai és kutatásmódszertani tárgyakat tartalmaz a tanterv.

Az alapképzés felsőbb évfolyamain lehetőség van a pszichológia alkalmazott területeivel való ismerkedésre, a klinikai , a tanácsadás, az egészség- , a munka- és szervezet, továbbá a neveléspszichológia területére bevezető tantárgyak keretében. Mindezek mellett a hallgatók elsajátítják a viselkedéselemzői munkához szükséges etikai és jogi ismereteket és a pszichológus szakma alapvető módszerein, a szakma történetén keresztül a pszichológus gondolkodásmódot is megismerik.

A képzésben jelentős arányban szerepelnek gyakorlati kurzusok, melyek interaktív módon, személyes élményeken keresztül adnak át ismereteket, fejlesztenek képességeket és  jártasságot az egyes területeken, továbbá lehetőséget adnak az oktató és a hallgató személyesebb szakmai kapcsolódására. A képzés során lehetőség van a saját szakmai érdeklődés kielégítésére és a viselkedéselemzői munkához szükséges alapvető készségek (pl. kommunikációs, önismereti, diagnosztikai) fejlesztésére.


Továbbtanulási lehetőségek

Az alapképzési szakon végzettek a pszichológiai képzést mesterszinten folytathatják, mellyel okleveles pszichológus diplomát szerezhetnek. Ezen kívül karunkon továbbtanulhatnak társadalmi befogadás tanulmányok, emberi erőforrás tanácsadó, neveléstudomány mesterszakon is. Karunk a pszichológia mesterképzési szakon hat specializációt tervez indítani: (1) Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia, (2) Klinikai és Egészségpszichológia, (3) Kognitív Pszichológia, (4) Munka- és Szervezetpszichológia (szervezet- és vezetéspszichológia képzési profillal), (5) Tanácsadás- és Iskolapszichológia, valamint (6) Társadalom- és Szervezetpszichológia specializációt (szociál- és interkulturális pszichológia képzési profillal).

PSZICHOLÓGIA BA (6 félév)

PSZICHOLÓGIA MA (4 félév - SPECIALIZÁCIÓ)

↓                                ↓

                                DOKTORI KÉPZÉS (8 félév)             SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK (2 vagy 4 félév)


Elhelyezkedési lehetőségek

A pszichológiai alapképzési diploma megszerzésével a végzettek az okleveles pszichológus munkáját segítő tevékenységek végzésére válnak alkalmassá minden nevelést, képzést, fejlesztést, korrekciót, gyógyító, illetve rehabilitációs tevékenységet végző szervezetben, intézményben. A végzett hallgatók alkalmasak egyéni, csoportos és szervezeti szintű pszichológiai alkalmassági és egyéb vizsgálatok elvégzésére, standard pszichológiai eljárások alkalmazására. Az alapképzésre épülő szakirányú továbbképzéseken azok is további szakmai ismereteket, jártasságot szerezhetnek, akik nem a mesterképzést választják.


Tájékoztató videók