Tájékoztató a szakdolgozat benyújtásáról a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a szakdolgozatokat nem kell kinyomtatott formában benyújtani. Valamennyi szakdolgozatot kizárólag elektronikus formában a Neptunba kell feltölteni, és a bírálati folyamat is a Neptunban zajlik. Ha Ön már egy korábbi félévben benyújtotta a szakdolgozatát, de nem tette le a záróvizsgát, akkor is föl kell töltenie most a szakdolgozatát a Neptunba.

A Neptunban a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban látható a megfelelő képzéshez rendelt szakdolgozat sora. Amennyiben az adott képzésen több szakdolgozatot kell benyújtani (pl. a pszichológia MA vagy a tanárképzés esetében), ezek a dolgozatok címük alapján külön soron, eltérő feltöltési határidővel jelennek meg.

A „Szakdolgozat feltöltése” gombbal kezdhető meg a feltöltési művelet. A szakdolgozati dokumentum feltöltésekor meg kell adni:

 • a szakdolgozat végleges címét (ezt követően a Tovább gombra kell kattintani, és a következő ablakban adhatók meg a további adatok),
 • kulcsszavakat (a szakdolgozat azon legfontosabb kifejezéseit, amelyek a könyvtári keresést segíthetik),
 • a szakdolgozat kivonatát (néhány bekezdésben összefoglalva a dolgozat lényegi tartalmát).

A szakdolgozatot az összes mellékletével, a csatolt nyilatkozatokkal és igazolásokkal együtt egyetlen fájlban, egy .zip fájlformátumban tömörített fájlban kell feltölteni, melynek mérete legfeljebb 51,2 MB lehet. (A fájlok .zip formátumba való tömörítéséhez segítséget találhat például a következő oldalon: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files.)

A szakdolgozathoz kapcsolódó, kötelező dokumentumok (a szükséges formanyomtatványok letölthetők a https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok oldalról):

 • eredetiségnyilatkozat: a nyilatkozatot aláírni nem szükséges, a nyilatkozat szövegét a saját adataival kitöltve a szakdolgozatba szövegként be lehet illeszteni, vagy külön dokumentumként a szakdolgozathoz csatolni (a dolgozattal együtt a .zip fájlban);
 • szakdolgozati konzultáció igazoló lapja: igazolásként elfogadható a témavezető ímélben tett nyilatkozata is.

A mellékletek esetleges hiánya nem akadályozza a szakdolgozat feltöltésének folyamatát. A mellékleteivel együtt egy .zip fájlban tömörített szakdolgozat a „Fájl feltöltése” gombbal tölthető fel a Neptunban, majd a feltöltést le kell zárni a műveletek mentésével, a „Fájlok mentése” gombbal. A lezárás után már nem módosítható a végleges cím.

Titkosítás. Aki a szakdolgozat titkosítására engedélyt kapott a Tanulmányi Bizottságtól, mert a szakdolgozat üzleti titkot vagy személyes, egészségügyi stb. (különleges) adatot tartalmaz, a feltöltés során be kell jelölje a „Titkos” jelölőnégyzetet. A szakdolgozattal együtt, ha ez szükséges, a tömörített .zip fájlban kell feltöltenie a titok jogosultjának, illetve a személyes adat érintettjének hozzájárulását is az adatkezeléshez. Ha az adott szakterületen nem szükséges, vagy kifejezetten tilos a beleegyező nyiltakozat feltöltése, akkor természetesen enélkül töltendő fel a szakdolgozat.  (Nem szabad azonban az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó, a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső szakdolgozati dokumentumot feltölteni, azt hagyományos formában, papíron kell benyújtani, aminek kezelése ügyében keresse a Tanulmányi Irodát a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímen.).

A feltöltött szakdolgozati fájl a megadott határidőig módosítható a régi fájl törlésével és új .zip dokumentum feltöltésével. A határidő után nincs lehetőség feltöltésre. Azoknak a hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi Bizottság a hallgató egyedi kérelmére engedélyezi a határidő meghosszabbítását, a Tanulmányi Iroda egyedileg módosítja a Neptunban a feltöltési határidőt.

A szakdolgozat bírálója a Neptunba tölti fel majd a bírálatot, a hallgató is onnan ismerheti meg azt. A bírálat feltöltéséről a hallgató külön értesítést kap a Neptunon keresztül.

PPK Tanulmányi Hivatal 

frissítve: 2020.04.18.

   

kérdések – válaszok

 • Meddig kell feltölteni a szakdolgozatot? – A szakdolgozatok általános benyújtási határideje április 20. Egyes szakok esetében az ettől eltérő határidőkről korábbi közleményünkből tájékozódhat. A határidőn az adott napon 23 óra 59:59 értendő.
 • A Szakdolgozati konzultációs lapot hogyan adjam le a témavezető aláírása nélkül? – A konzultációs lapot helyettesítheti a témavezető ímélje is, amiben arról nyilatakozik, hogy a hallgató részt vett a szükséges konzultációkon, és hozzájárul a szakdolgozat benyújtásához. A nyilatkozatot – függetlenül attól, hogy az az eredeti nyomtatvány-e vagy a témavezető ímélje – be kell csomagolni a szakdolgozattal együtt a tömörített .zip fájlba.
 • Az Eredetiségnyilatkozat jó lesz géppel kitöltve? – Igen, és aláírás nélkül is beillszthető a szakdolgozatba vagy becsatolható a .zip fájlba.
 • Hogyan adjam le a szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatomat? – Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatot a Neptunba feltölteni nem kell, postán, tértivevénnyel kell megküldeni a Tanulmányi Hivatal címére két kinyomtatott példányban csatolva fájlban, adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrájvon) – már ha tényleg szolgálati titkot tartalmaz. Mielőtt kinyomtatja a szakdolgozatot, érdemes mérlegelni, hogy valóban a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső tartalomról van szó a szakdolgozatában, nemzeti minősített adatokról vagy külföldi minősített adatokról. Az, hogy valaki a szakdolgozatának kutatását pl. valamely fegyveres testület állományának körében végzi, még nem minősül feltétlenül szolgálati titoknak, csak "egyszerű" személyes adatok használatának, aminek minősítéséhez elégséges a "Titkos" jelölőnégyzet kipipálása a Neptunban, és így értelemszerűen a Neptunban adható le a szakdolgozat. Mindez annak ellenére is akár, ha a titkosítási engedélyben a megadott jogcímként a szolgálati titok volt feltüntetve.

 • Mit tegyek, ha én már egy korábbi félévben leadtam a szakdolgozatomat, csak nem záróvizsgáztam akkor? – A szakdolgozatok egységes kezelése, és a majdani, a távolléti oktatás keretében szervezett záróvizsgán való használata érdekében mindenképp töltse fel a Neptunba a szakdolgozatát a fenti leírásnak megfelelően.

 • Hibás fájlt töltöttem föl / módosítottam még határidő előtt a már föltöltött szakdolgazotomon. Mit csináljak? – Törölje a hibás/módosítandó fájlt és töltse fel újból a jó/javított szakdolgozatát. A feltöltési határidőig akárhányszor feltöltheti újból a szakdolgozatot. Vigyázzon, az utolsó mindenképpen a jó legyen, mert a határidő után már nincs lehetőség a cserére.

 • Pszichológia szakon a páciensek beleegyező nyilatkozatát fel kell töltsem a szakdolgozattal? – A beleegyező nyilatkozatokat a Pszichológiai Intézetben a kialakult rendnek megfelelően, külön gyűjtik, a szakdolgozattal feltölteni ezeket nem kell.


2020.04.09.