Tájékoztató a szakdolgozat benyújtásáról a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében

2021.04.08.
Tájékoztató a szakdolgozat benyújtásáról a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében

A szakdolgozatokat a Neptunba kell feltölteni, és a bírálati folyamat is a Neptunban zajlik. A szakdolgozatok benyújtásának határideje lent található. Önnek a járványügyi zárlat miatt akkor is föl kell töltenie a szakdolgozatát a Neptunba, ha azt egy korábbi félévben már benyújtotta, de nem tette le a záróvizsgát.

Ha Ön egyidejűleg több szakon is folytat vagy abszolutóriummal befejezett tanulmányokat, akkor először ki kell választania a Neptunban bal oldalon felül azt a képzést, amihez a szakdolgozatát fel akarja tölteni. Ez után a Tanulmányok > Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban látható a megfelelő képzéshez rendelt szakdolgozat sora. Ha az adott képzésen több szakdolgozatot kell benyújtani (pl. a pszichológia MA vagy a tanárképzés esetében), ezek a dolgozatok címük alapján külön soron, eltérő feltöltési határidővel jelennek meg.

A „Szakdolgozat feltöltése” gombbal kezdhető meg a feltöltési művelet. A szakdolgozati dokumentum feltöltésekor meg kell adni:

 • a szakdolgozat végleges címét (ezt követően a Tovább gombra kell kattintani, és a következő ablakban adhatók meg a további adatok),
 • kulcsszavakat (a szakdolgozat azon legfontosabb kifejezéseit, amelyek a könyvtári keresést segíthetik),
 • a szakdolgozat kivonatát (néhány bekezdésben összefoglalva a dolgozat lényegi tartalmát).

A szakdolgozatot az összes mellékletével, a csatolt nyilatkozatokkal és igazolásokkal együtt egyetlen pdf fájlban vagy – több fájl esetén – egy .zip fájlformátumban tömörített fájlban kell feltölteni. A feltölthető fájl(ok) mérete mind a pdf, mind a .zip, külön-külön max. 204,8 MB lehet. (A fájlok .zip formátumba való tömörítéséhez segítséget találhat például a következő oldalon: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files.)

A szakdolgozathoz kapcsolódó, kötelező dokumentumok (a szükséges formanyomtatványok letölthetők a https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi/urlapok oldalról):

 • eredetiségnyilatkozat: a nyilatkozatot aláírni nem szükséges, a nyilatkozat szövegét a saját adataival kitöltve a szakdolgozatba szövegként is be lehet illeszteni, vagy külön dokumentumként a szakdolgozathoz is lehet csatolni (pdf-ben vagy a dolgozattal együtt .zip fájlban);
 • szakdolgozati konzultáció igazoló lapja: igazolásként elfogadható a témavezető ímélben tett nyilatkozata is. (Nem kötelező igazolólap feltöltése a portfólió típusú szakdolgozatok esetében, illetve a szakirányú továbbképzési szakok legtöbbjén. A szakirányú továbbképzések közül csak a fejlesztőpedagógus, a szexuálpszichológiai szakpszichológus, a tanácsadó szakpszichológus, valamint a pedagógus szakvizsga pénzügyi modulja esetében kötelező a konzultáció igazoló lapja.)

A mellékletek esetleges hiánya nem akadályozza a szakdolgozat feltöltésének folyamatát. A mellékleteivel együtt a szakdolgozat a „+ Fájl feltöltése” gombbal tölthető fel a Neptunban, majd a feltöltést le kell zárni a műveletek mentésével, bal oldalon alul a „Fájlok mentése” gombbal. FIGYELEM! A lezárás után már nem módosítható a végleges cím, noha új dolgozat még feltölthető.

Titkosítás. Aki a szakdolgozat titkosítására engedélyt kapott, mert a szakdolgozat üzleti titkot vagy személyes, egészségügyi stb. (különleges) adatot tartalmaz, a feltöltés során be kell jelölje a „Titkos” jelölőnégyzetet. A szakdolgozattal együtt, ha ez szükséges, kell feltöltenie a titok jogosultjának, illetve a személyes adat érintettjének hozzájárulását is az adatkezeléshez. Ha az adott szakterületen nem szükséges, vagy kifejezetten tilos a beleegyező nyilatkozat feltöltése, akkor természetesen enélkül töltendő fel a szakdolgozat.  (Nem szabad azonban az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó, a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső szakdolgozati dokumentumot feltölteni, azt hagyományos formában, papíron kell benyújtani, aminek kezelése ügyében keresse a Tanulmányi Irodát a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímen.).

A feltöltött szakdolgozati fájl a megadott határidőig módosítható a régi fájl törlésével és új pdf vagy .zip dokumentum feltöltésével. A törlés a fájlnév sorának végén található + jelre kattintva lehetséges. A határidő után nincs lehetőség feltöltésre. Azoknak a hallgatóknak, akiknek a Tanulmányi Bizottság a hallgató egyedi kérelmére engedélyezi a határidő meghosszabbítását, a Tanulmányi Iroda egyedileg módosítja a Neptunban a feltöltési határidőt.

A szakdolgozat bírálója a Neptunba tölti fel majd a bírálatot, a hallgató is onnan ismerheti meg azt. A bírálat feltöltéséről a hallgató külön értesítést kap a Neptunon keresztül.

PPK Tanulmányi Hivatal

Kérdések – válaszok

 • Meddig kell feltölteni a szakdolgozatot? – A szakdolgozatok általános benyújtási határideje az őszi félévben november 20., a tavasziban április 20. Egyes szakok esetében az ettől eltérő határidőkről itt fentebb, A SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE cím alatt tájékozódhat. A határidőn mindig az adott napon 23 óra 59:59 értendő.
 • A Szakdolgozati konzultációs lapot hogyan adjam le a témavezető aláírása nélkül? – A szakdolgozati konzultáció igazoló lapját helyettesítheti a témavezető ímélje is, amiben arról nyilatakozik, hogy a hallgató részt vett a szükséges konzultációkon, és hozzájárul a szakdolgozat benyújtásához. A nyilatkozatot – függetlenül attól, hogy az az eredeti nyomtatvány-e vagy a témavezető ímélje – be kell csomagolni a szakdolgozattal együtt a tömörített .zip fájlba. Egyes szakirányú továbbképzések esetében – ahogy az fönt szerepel – nem kötelező melléklet az igazolólap.
 • Az Eredetiségnyilatkozat jó lesz géppel kitöltve? – Igen, és aláírás nélkül is beillszthető a szakdolgozatba vagy becsatolható a .zip fájlba.
 • Hogyan adjam le a szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatomat? – Az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó szakdolgozatot a Neptunba feltölteni nem kell, postán, tértivevénnyel kell megküldeni a Tanulmányi Hivatal címére két kinyomtatott példányban, továbbá csatolva fájlban, adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrájvon) – már ha tényleg szolgálati titkot tartalmaz. Mielőtt kinyomtatja a szakdolgozatot, érdemes mérlegelni, hogy valóban a minősített adat védelméről szóló, 2009. évi CLV. törvény  hatálya alá eső tartalomról van szó a szakdolgozatában, nemzeti minősített adatokról vagy külföldi minősített adatokról. Az, hogy valaki a szakdolgozatának kutatását pl. valamely fegyveres testület állományának körében végzi, még nem minősül feltétlenül szolgálati titoknak, csak "egyszerű" személyes adatok használatának, aminek minősítéséhez elégséges a "Titkos" jelölőnégyzet kipipálása a Neptunban, és így értelemszerűen a Neptunban adható le a szakdolgozat. Mindez annak ellenére is akár, ha a titkosítási engedélyben a megadott jogcímként – esetleg tévesen – a "szolgálati titok" volt feltüntetve.
 • Mit tegyek, ha én már egy korábbi félévben leadtam a szakdolgozatomat, csak nem záróvizsgáztam akkor? – Mivel a záróvizsga várhatóan távolléti oktatás keretében fog zajlani, ahhoz, hogy a szakdolgozatát a záróvizsgán meg tudja védeni, és ahhoz, hogy a záróvizsga-bizottság minden tagja láthassa, a szakdolgozatot mindenképp fel kell töltenie a Neptunba a fenti leírásnak megfelelően.
 • Hibás fájlt töltöttem föl / módosítottam még határidő előtt a már föltöltött szakdolgazotomon. Mit csináljak? – Törölje a hibás/módosítandó fájlt, és töltse fel újból a jó/javított szakdolgozatát. A feltöltési határidőig akárhányszor feltöltheti újból a szakdolgozatot. Vigyázzon, az utolsó mindenképpen a jó legyen, mert a határidő után már nincs lehetőség a cserére.
 • Pszichológia szakon a páciensek beleegyező nyilatkozatát fel kell töltsem a szakdolgozattal? – A beleegyező nyilatkozatokat a Pszichológiai Intézetben a kialakult rendnek megfelelően, külön gyűjtik, a szakdolgozattal feltölteni ezeket nem kell.

A szakdolgozatok benyújtásának határideje

 

őszi félév

tavaszi félév

általános határidő: 

november 20.

április 20.

az általános határidőtől eltérő esetek:

 • a pszichológia MA szakon az alkalmazott szakdolgozati rész
 • a coach-üzleti edző szakirányú továbbképzési szakon a szakdolgozat,
 • a mentortanár-képzés, a módszertani  szaktanácsadó  a  tehetséggondozásban, a pedagógus szakvizsga, valamint a közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szakokon a portfólió,
 • az Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterszakon a tanári szakdolgozat portfólió része

december 15. 

május 15.

 • a pszichológia BA szakon a portfólió

január 2.

június 2.