Számítógépes és kognitív idegtudomány (angol nyelven) MSc

2023.12.20.
Számítógépes és kognitív idegtudomány (angol nyelven) MSc
Érdekel, hogyan működik az emberi gondolkodás? Szeretnéd felfedezni? Legyél az ELTE PPK Számítógépes és kognitív idegtudomány mesterképzési szak hallgatója!

A szak elvégzésével megtanulod, miként vizsgáld az emberi megismerést és tudást a tudáselemzés és tudásszerveződés módszereinek segítségével. Diplomával a kezedben folytathatod karrieredet akadémiai körökben (például doktori képzésben, alapkutatásban), de az alkalmazott kutatás területén is el tudsz helyezkedni például az oktatásban, az IT-szektorban (interakció-tervezés, használhatóság, tudásmenedzsment stb.), az orvosbiológiai és klinikai kutatásban és a versenyszférában is.

 

Bemeneti feltételek

A Bologna-rendszerű mesterszakokra történő jelentkezés és felvétel feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény 16/A. §-a alapján a hivatalos kiadványként közzétett képzési és kimeneti követelmények szerint meghatározottak. Ennek elérhetősége ezen a linken található. Amennyiben a jelentkező a szükséges végzettséggel és az intézmény által megállapított és hivatalosan közzétett egyéb feltételekkel nem rendelkezik, jelentkezését a felvételi eljárásból ki kell zárni. 

A) Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: pszichológia, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus, a biológia alapképzési szakok, a szabad bölcsészet alapképzési szak filozófia specializációja.

Amennyiben a fentiekben felsorolt végzettséggel rendelkezik, illetve fog rendelkezni felvételi döntés meghozataláig, nincsen szükség előzetes kreditvizsgálatra.

B) A fentieken felül, bizonyos feltételek mellett az alábbi végzettségre épülő jelentkezéseket is el kell fogadnunk.
Feltételekkel elfogadott, elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: bármely alapképzési vagy mesterképzési szak, amennyiben a hallgató rendelkezik 30 kredittel az alábbi területekről: matematika, statisztika, informatika, filozófia, logika, nyelvészet, élettani ismeretek.

A feltételt, vagyis a felsorolt kreditek meglétét egy ún. előzetes kreditvizsgálat során tudjuk megállapítani, melyet Önnek kell kezdeményeznie a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével.

Beküldési határidő: 2024. március 31.

A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

Ha végzettségét a végső hiánypótlási határidőig nem igazolja, jelentkezését kizárjuk a felvételi eljárásból. Amennyiben e félévben tesz záróvizsgát, és oklevele nem készül el addig, akkor az oklevél helyett egy, a sikeres záróvizsgáról és az oklevél megszerzéséről szóló igazolást is elfogadunk. Sikeres felvétel esetén azonban oklevelét legkésőbb a beiratkozáson be kell majd mutatnia.

Külföldi végzettség továbbtanulási célú elismertetése
Ha tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, a honlapunkon található ŰRLAP kitöltésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését. 
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésén túl olvassa el figyelmesen a felvi.hu „Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése” című fejezetét is.


Beküldendő dokumentumok

KÖTELEZŐ DOKUMENTUMOK 
Minden dokumentumot a felvi.hu-ra szükséges feltölteni, ezek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból. A kötelezően beküldendő dokumentumok részben a felvételi vizsgák szervezéséhez, részben a bemeneti feltételek ellenőrzéséhez szükségesek.

2024. május 31-ig: 

 • angol nyelvű szakmai önéletrajz és motivációs levél ("motivációs levél/önéletrajz" jogcímre egyben kérjük feltölteni a két dokumentumot)
 • angol nyelvű referenciamunka (max. 15 szöveges oldal) "szakmai tevékenység igazolása" jogcímre feltöltve

Bármely olyan angol nyelvű írásbeli szakmai dolgozat, amely a jelentkező saját alkotása (műhelymunka, gyakorlati dolgozat, szemináriumi dolgozat, szakkollégiumi kutatási beszámoló, szakmai cikk, tanulmány, stb.). A jelentkező készíthet a jelen felvételi céljából új, önálló dolgozatot, amely lehet egy korábbi munkájának továbbfejlesztett változata. Abban az esetben, ha a dolgozat megjelent vagy formális oktatás keretében bemutatott anyag volt, akkor a beadott dolgozaton fel kell tüntetni, hogy az milyen keretben, milyen műfajban készült vagy a megjelenés helyét. A dolgozat terjedelme maximum 15 szöveges oldal (ezen felül lehetnek a mellékletek, formai megkötés nincs). Társszerzős munkák esetén %-osan fel kell tüntetni, hogy mennyi a jelölt saját része a végső dolgozatban. A referenciamunka határidőn túli benyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. 

Végső hiánypótlási határidő, 2024. július 10-ig:
amennyiben oklevelét, nyelvvizsga-bizonyítványát 2024. február 15.  után kapja kézhez. 
A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. 
A végső hiánypótlási határidő 2024. július 10.

A felvi.hu-ra feltöltött dokumentumokat folyamatosan rögzítjük, szükség esetén az érintetteket hiánypótlásra fogjuk felszólítani.

A jelentkezés utáni fontosabb határidők, időpontok a felvételi eljárásban
(Kérjük, kövesse az Oktatási Hivatal által közzétett információkat is!)
A felvételi vizsga időpontja: 2024. június 28.
Adat- és sorrend módosítási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Végső hiánypótlási határidő a felvi.hu-n: 2024. július 10.
Vonalhúzás várható időpontja: 2024. július 24.

A felvételi elbeszélgetésre külön behívó levelet küldünk minden érintett jelentkezőnek a vizsgabeosztás elkészülte után, de legkésőbb a felvételi vizsga időpontját megelőzően 15 nappal. Az értesítést a felvételi rendszerben megadott e-mail címre küldjük ki. Kérjük, ellenőrizzék le ezt, és szükség esetén módosítsák a felvi.hu-n.
A szóbeli vizsga díja a közzétett adatoknak megfelelően 4000 forint. A díj befizetésével kapcsolatos további teendőkről szóló ismertetőt (milyen formában, milyen határidővel kell megküldenie a befizetési bizonylatot) az e-mailben megküldött behívó levéllel együtt fogja megkapni. A felvételi elbeszélgetés időpontjára vonatkozó kérelmet a vizsgabeosztás elkészültéig kérjük, ne küldjön. A vizsgabeosztás módosítása csak indokolt esetben lehetséges, de akkor is csak a szóbeli vizsgákra hivatalosan közzétett időszakon belül.


Felvételi elbeszélgetés, pontszámítás

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a mesterképzésben a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény szabályozza, de csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma az adható maximális pontszám 50 százalékát eléri.
Az ELTE Felvételi szabályzata értelmében az a jelentkező, aki az adott szak felvételijének bármely részeredményében (a többletpontokat kivéve) 0 pontot ér el, erre a szakra nem nyerhet felvételt.

Legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint:

1. Referenciamunka (legfeljebb 60 pont): 
A referenciamunka értékelési szempontjai a következők (minden összetevő legfeljebb 12-12 ponttal értékelhető):
- a vizsgált kérdés szakirodalmi megalapozottsága, kreativitása; a hipotézis(ek) szabatos megfogalmazása,
- megfelelő kutatási módszere(ek), statisztikai hipotézisellenőrző eljárás(ok) választása, és azok alkalmazásának világos bemutatása,
- az eredmények áttekinthető, statisztikai-módszertani és szakterületi szempontból is megalapozott bemutatása,
- a saját eredmények elhelyezése a téma kutatásában, önreflexió a vizsgálat erősségeire, gyenge pontjaira,
- összbenyomás a referenciamunkáról.

2. Felvételi elbeszélgetés (legfeljebb 30 pont):
szakmai beszélgetés angol nyelven a jelentkező szakmai hátteréről, tudományos érdeklődéséről és szakmai terveiről a beküldött szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján.

3. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): 
- az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5, 
- angol nyelvismeret mellett másik nyelvből tett C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, 
- magyarországi OTDK első három helyezettje, illetve a „Kardos Lajos pszichológia verseny” első három helyezettje 5 többletpont.


A képzés bemutatása

A képzési idő: 4 félév
Megszerzendő kreditek száma: 120
Munkarend: nappali
Finanszírozási formák:

 • állami ösztöndíjas
 • önköltséges: 800.000 Ft/félév

Képzés helye: Budapest 
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles számítógépes és kognitív idegtudományi kutató.
Képzés nyelve: angol

A képzés tantervét innen töltheti le.

2023-as felvételi ponthatárok:
Budapest MNA - 58
Budapest MNK – 78

A képzés célja
A szak elvégzésével megtanulod, miként vizsgáld az emberi megismerést és tudást a tudáselemzés és tudásszerveződés módszereinek segítségével. Az itt szerzett ismeretekkel képes leszel ötvözni a tudáselemzés formális (matematikai, logikai, filozófiai, nyelvelméleti), biológiai (biológiai rendszerek, idegrendszeri szerveződések és zavaraik) és mérnöki (gépi rendszerek, számítógépes technikák) szempontjait, és ezeket kognitív tudományi kutatásokban is tudod alkalmazni.
 
A képzés főbb tanulmányi területei – a belépéshez elfogadott szak tartalmának függvényében:

 • neurobiológiai, matematikai, informatikai ismeretek
 • bevezetés a kognitív pszichológiába
 • statisztika
 • kísérlettervezés
 • a kognitív pszichológia fő ágai: észlelés, emlékezet, tudat és figyelem, gondolkodás és nyelv
 • nyelvészeti alapismeretek
 • pszicholingvisztika
 • neuropszichológia
 • evolúciós pszichológia
 • ismeretelmélet
 • programozás
 • intelligens rendszerek
 • tudományfilozófia
 • kultúraszociológia

A kognitív idegtudomány (Cognitive Neuroscience) specializáción olyan területeken sajátíthatsz el tudást, mint a kognitív idegtudomány, kognitív neuropszichológia, kognitív informatika az emberi látásban, kognitív fejlődéskutatás, tudás és kultúra, humánetológia, vizuális idegtudomány, nyelv, megismerés, tudat és fejlődésük, numerikus megismerés, megismerési folyamatok pszichofiziológiája, agyi képalkotó eljárások.


Diploma után

Hallgatóink a képzésen megszerezhetik a szükséges elméleti és gyakorlati tudást ahhoz, hogy akadémiai körökben (például doktori képzésben, alapkutatásban) folytassák a karrierjüket, de az alkalmazott kutatás területén is el tudnak helyezkedni például az oktatásban, az IT-szektorban (interakció-tervezés, használhatóság, tudásmenedzsment stb.), az orvosbiológiai és klinikai kutatásban és a versenyszférában is. A végzettség birtokában egyszerre több tudományterületen is rendelkezni fognak megalapozott ismeretekkel, ezáltal alkalmasak lesznek arra, hogy olyan munkakörökben dolgozzanak, ahol hidat építhetnek a különböző tudományágak között.


Tájékoztató videók