Tájékoztató a tanári portfólió benyújtásáról a 2022/2023-as tanév őszi félévében

2022.11.28.
Tájékoztató a tanári portfólió benyújtásáról a 2022/2023-as tanév őszi félévében

A 2022/2023-as tanév ősz félévében a tanári portfóliót nem kell kinyomtatott formában benyújtani. A portfóliót kizárólag elektronikus formában a Neptunba kell feltölteni, és a bírálati folyamat is a Neptunban zajlik. Ha Ön már egy korábbi félévben benyújtotta a portfólióját, de nem tette le a záróvizsgát, abban az esetben nem kell újra feltöltenie a portfólióját a Neptunba.

A feltöltés határideje

  • az Nftv. szerinti tanárképzésben (osztatlan tanárképzés és rövid ciklusú tanári mesterképzés)
    2022. december 9. 16:59.

A Neptunban a Tanulmányok > Szakdolgozat / Szakdolgozat jelentkezés menüpontban láthatóak a megfelelő képzéshez rendelt szakdolgozatok. Amennyiben az adott képzésen tanulmányt és portfóliót is be kell nyújtani, ezek a dolgozatok címük alapján külön soron, eltérő feltöltési határidővel jelennek meg.
A feltöltési művelet a „Portfólió” sorban a „Szakdolgozat feltöltése” gombbal kezdhető meg.

A feltöltéskor meg kell adni:

  • a portfólió végleges címét - ezt követően a Tovább gombra kell kattintani, és a következő ablakban adhatók meg a további adatok,
  • kulcsszavakat (a portfólió azon legfontosabb kifejezéseit, amelyek a könyvtári keresést segíthetik),
  • a portfólió kivonatát (néhány bekezdésben összefoglalva a portfólió tartalmát);
  • illetve jelezni kell, hogy a portfólió „Titkos”.

A portfóliót lehetőség szerint egyetlen összefűzött pdf fájlban vagy ezt ellehetetlenítő technikai akadályok esetében egyetlen .zip fájlformátumban tömörített fájlban kell feltölteni. A feltölthető fájl(ok) mérete legfeljebb 51,2 MB lehet. (A pdf fájlok készítéséhez és összefűzéséhez használható például az ingyenesen elérhető PDF24 Creator program, a fájlok .zip formátumba való tömörítéséhez segítséget találhat például a következő oldalon: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files.)
A portfólió a „Fájl feltöltése” gombbal tölthető fel, majd a feltöltést le kell zárni a műveletek mentésével, a „Fájlok mentése” gombbal. A lezárás után már nem módosítható a végleges cím.
A feltöltött fájl a megadott határidőig módosítható a régi fájl törlésével és új dokumentum feltöltésével. A megadott határidőig akárhányszor módosítható újból a portfólió, de a határidő után már nincs lehetőség a cserére, így a határidő előtt utoljára feltöltött változat fog elbírálásra kerülni.
A portfólió bírálója a Neptunba tölti fel majd a bírálatot, a hallgató is onnan ismerheti meg azt. A bírálat feltöltéséről a hallgató külön értesítést kap a Neptunon keresztül.

PPK Tanulmányi Hivatal